Iste dobre vie?, ?e technológie, a ?peciálne smartfóny, sa vyvíjajú neuverite?ne rýchlym tempom. Ich výrobcovia v?aka tomuto rýchlemu vývoju zna?ne skrátili ?as, ktorý na ich nové vlajkové lode musíme ?aka?. Z tohoto dôvodu tak noviniek s nekompromisnou výbavou vídame ?oraz viac. Toto sú tie najlep?ie smartfóny predstavené v prvej polovici roka 2017.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samsung Galaxy S8 / S8+

Hne? na úvod si povieme nie?o o najúspe?nej?ích zariadeniach z tohto zoznamu. Tými sú celkom ur?ite nové vlajkové lode Samsungu s s ozna?ením Galaxy S8 a S8+. Pravdou je, ?e na ich úspechu sa síce ve?kou mierou podie?ajú ony samotné, no nepochybne za? v?a?ia aj masívnej predajnej kampani. Reklamy na túto dvojicu smartfónov nájde? takmer v?ade, av?ak jedno sa Samsungu musí uzna?.

zdroj fotografie: FonTech / Dávid Igaz

Najni??ia slovenská cena

Ak by toti? svojim novým vlajkových lodiam nedôveroval a nepova?oval by ich za to najlep?ie, ?o v sú?asnosti doká?e vyrobi?, ur?ite by do nich neinvestoval to?ké peniaze. Ich najvä??ou ozdobou je podarený dizajn spolu s bezrámikovým zahnutým 2K displejom. Len tak mimochodom, ide o najlep?í zobrazova?, aký bol kedy v smartfóne pou?itý. Za zmienku v?ak stoja aj skvelé fo?áky, nekompromisný výkon a funkcie, ktoré u konkurencie nenájde?. Zauja? ?a tak mô?e napríklad inteligentný asistent Bixby ?i odomknutie pomocou skenera o?nej sietnice.

HTC U11

Zarobené na poriadny úspech má aj najnov?í smartfón od spolo?nosti HTC, ktorá po dlhej dobe vyrobila skuto?ne zaujímavý model. Jeho celý názov znie HTC U11 a u? si mo?no po?ul, ?e ide v sú?asnosti o najlep?í fotomobil planéty. Odborníci z portálu DxOMark pridelili tomuto smartfónu neuverite?ných 90 bodov, ?ím prekonal teraz u? druhý Google Pixel. Okrem najlep?ieho fo?áku v?ak HTC-?ko vyzbrojilo svoje najnov?ie ?eliezko v ohni 5,5-palcovým 2K displejom a prekrásnym hliníkovo-skleným telom.

zdroj fotografie: HTC

Najni??ia slovenská cena

To na sebe nesie Boomsound stereo reproduktory, skener odtla?kov prstov umiestnený pod displejom a nezabudlo sa ani na zvý?enú odolnos? vo?i preniknutiu vody a prachu v?aka certifikácii IP67. To v?ak nie je ani z?aleka v?etko a dostalo sa tie? na implementáciu tlakových senzorov do hliníkového rámu. Tie zaznamenávajú intenzitu stla?enia, po ktorom sa dá jednoducho spusti? zvolená aplikácia. Samozrejmos?ou je tie? vysoký výkon v?aka procesoru Snapdragon 835 a 4 GB RAM pamäte.

Sony Xperia XZ Premium

Dôkazom toho, ?e je tento ?tvr?rok extrémne bohatý na lákavé smartfóny, je aj nový vlajkový po?in japonského Sony. To u? nejaký ?as dozadu odhalilo svetu stále pomerne novú Xperiu XZ Premium. Tá sa následne stala historicky prvým telefónom sveta, v ktorom bol pou?itý doposia? najvýkonnej?í procesor od spolo?nosti Qualcomm, Snapdragon 835. Okrem tohto prvenstva si v?ak XZ-tko pripísalo aj ?al?ie, ktoré sa týka zobrazovacieho panela.

sony xperia xz premiumzdroj fotografie: Sony

Najni??ia slovenská cena

Ten síce nie je najlep?í, ke??e v tomto smere zatia? úspe?ne vedú spomenuté Samsungy, no jednozna?ne je najjemnej?í. Na 5,46-palcovej uhloprie?ke sa toti? rozprestiera ohromné 4K rozlí?enie, z ?oho vzniká priam neuverite?ná jemnos? 807 pixelov na jeden palec. Opä? sa myslelo aj na vysokokvalitný 19 MPx fotoaparát, ktorý si vedie náramne dobre, pri?om doká?e tie? zaznamenáva? extrémne spomalené 960 fps video a výrobcovi sa tie? podarilo vylep?i? kon?trukciu, ktorá je síce stále magnetom na ?muhy a odtla?ky prstov, ale aj na poh?ady okolia.

LG G6

Smartfón skrytý za najkrat?ím názvom je zárove? najmenej výkonný z tohto celého zoznamu. Obsahuje toti?to minuloro?ný ?ipset Snapdragon 821, no napriek tomu stále stíha s ka?dým vy??ie ?i ni??ie menovaným konkurentom. Ba ?o viac, v niektorých veciach ich str?í do vrecka. Podari? by sa mu to mohlo napríklad v dizajne, ke??e ponúka takmer bezrámikovú prednú stranu, ale aj efektne spracovanú zadnú.

lg g6zdroj fotografie: LG

Najni??ia slovenská cena

Na tej sa vyníma dvojica naozaj schopných fotoaparátov, skener odtla?kov prstov a tvrdené sklo. Po nie ve?mi úspe?nej G5-ke výrobca upustil od modulárneho dizajnu a svoju novú vlajkovú lo? vybavil certifikáciou IP68, ktorá zabezpe?uje odolnos? vo?i znehodnoteniu tekutinou alebo prachom. Znovu sa oplatí spomenú? displej, ktorý v tomto prípade dostal 5,7-palcovú uhloprie?ku a výnimo?ne dobrý je aj audio výstup v?aka Quad DAC Hi-Fi ?ipu.

Huawei P10 / P10 Plus

Doposia? najlep?ie smartfóny, aké kedy vy?li z továrne ?ínskeho giganta s názvom Huawei, nesú ozna?enia P10 a P10 Plus. Od v?etkých zariadení v tomto zozname sa lí?ia, nako?ko ponúkajú celokovovú kon?trukciu, ktorú sklo narú?a len na prednej strane a malej ?asti tej zadnej. Táto dvojka teda jednozna?ne vyhráva v kon?truk?nom spracovaní, ktoré je doslova perfektné. Pocit z dr?ania je pri oboch týchto telefónoch skvelý a v?aka príjemne zaobleným hranám je mo?né základný model pohodlne ovláda? aj jednou rukou.

Nenechaj si ujs?
Na 20 dní som svoj smartfón vymenil za Huawei P10. Je takmer dokonalý

zdroj fotografie: FonTech / Patrik Tarics

Najni??ia slovenská cena

Skener odtla?kov prstov, ktorý sa nachádza na prednej strane týchto zariadení ponúka najrýchlej?iu odozvu zo v?etkých smartfónov sveta. Ke? u? sme ale pri tom, v ?om sú nové vlajkové lode spolo?nosti Huawei jedine?né, ur?ite treba spomenú? extrémne rýchle nabíjanie a poriadny výkon, ktorý je docielený v?aka procesorom z vlastnej dielne tohto výrobcu. Najvä??ou pýchou smartfónov Huawei P10 a P10 Plus je v?ak nepochybne duálny fotoaparát certifikovaný spolo?nos?ou Leica, ktorý ponúka enormné mno?stvo filtrov a rôznych nastavení.

Xiaomi Mi6

Hoci sa hovorí, ?e to najlep?ie prichádza nakoniec, v tomto prípade to plati? nemusí. Ka?dé z týchto ?iestich zariadení toti?to nie?im vyniká a je len a len na tebe, ktoré z nich si ?a získa. Taká Mi6-ka by ti mohla u?arova? svojou elegantnou kon?trukciou vyrobenou zo skla a kovu. V prípade, ?e by ti náhodou tieto hodnotné materiály nesta?ili a tú?il by si po nie?om e?te exkluzívnej?om, k dispozícií je aj variant, v ktorom sklo nahradila keramika. V?etky verzie v?ak disponujú duálnym 12 MPx fotoaparátom, ktorý sa mô?e pochváli? napríklad 4-osou optickou stabilizáciou.

zdroj fotografie: Xiaomi

Najni??ia slovenská cena

Smartfón samotný ?alej obsahuje 8-jadrový Snapdragon 835, ktorý spolupracuje s 6 GB RAM pamäte. Tie sa starajú o uká?kovo svi?ný chod ob?úbenej pou?ívate?skej nadstavby MIUI 8.3, ktorá do posledného detailu prekrýva opera?ný systém Android. Taktie? sa dostalo na 5,15-palcový FullHD displej, skener odtla?kov prstov umiestnený vpredu a základnú ochranu pred o?pliechaním vodou. Bez pochýb najviac v?ak tento model zaujme svojou extrémne nízkou predajnou cenou.

Ktorý smartfón predstavený v prvej polovici roka 2017 najviac zaujal teba?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
8%
Páči sa mi to
54%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
15%
Neznášam to
23%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]