Situácia s koronavírusom ovplyvnila aj dotácie na kúpu elektromobilov a plug-in hybridov, ktoré boli dočasne pozastavené, no konečne sa opätovne celý proces rozbieha. Celkovo v minulom roku štát rozdal behom necelých 4 minút vyše 6 miliónov eur.

Niekoľko dotácií však bolo schválených až v závere apríla a po 1. kole teraz komisia schválila ďalšie žiadosti. Pred pár dňami tak bolo celkovo schválených viac ako 1 milión eur pre vyše 100 žiadateľov, pričom doteraz bolo schválených už 340 žiadostí.

Ministerstvo hospodárstva SR na základe rozhodnutí komisie zverejnilo zoznam 340 úspešných žiadateľov a stav ďalších žiadostí. Neschválených bolo 13 žiadostí z celkového počtu a 75 bolo zrušených. Miesto zamietnutých žiadostí budú vybrané ďalšie z poradovníka. Po dlhom čakaní sa žiadatelia dočkali aj vyplatenia finančnej podpory.

Štát rozdá ďalší milión vyše stovke žiadeteľov

Dotácie boli koncom apríla vyplatené prvým 13 žiadateľom a 21. mája sa komisia rozhodla schváliť ďalších 127 žiadostí, ktorým poskytne finančné prostriedky v celkovej výške 1 096 000 €.

Z celkového množstva schválených dotácií žiadalo o podporu na nákup elektromobilu alebo plug-in hybridu 279 fyzických osôb a 61 právnických osôb. Žiadatelia majú pritom po schválení, vyplatení dotácie a podpísaní zmluvy 1 rok na to, aby si za poskytnuté financie zakúpili vybraný elektromobil alebo plug-in hybrid do ceny 50 000 € vrátane DPH.

Flickr (Úprava redakcie)

Pripomeňme len, že na elektromobily bola poskytovaná dotácia vo výške 8 000 € a na plug-in hybridy dotácia vo výške 5 000 €. Doteraz financie dostalo 40 žiadateľov, ktorým bolo vyplatených 299 000 €. Komisia navyše bude urýchľovať schvaľovací proces, ktorý spomalila pandémia koronavírusu.

Už v budúcom mesiaci by pritom podľa vyjadrení štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, Karola Galeka, boli posudzované ďalšie žiadosti, ktoré sú overované Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. V procese overovania je ďalších 240 žiadostí.

Nezabudni na nedávne usmernenia

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aj niekoľko dôležitých informácií vo forme usmernení. Rezort sa s usmerneniami zameral predovšetkým na havarijné poistenie, či nálepky „Jazdím ekologicky“. Práve nálepky sa stali tŕňom v oku niektorých úspešných žiadateľov, ktorí tento krok nevedia pochopiť. Na svojom vozidle ich totiž musí mať každý, kto využije štátnu pomoc vo forme predmetných dotácií.

Informácie o nálepkách sa nachádzajú v takzvanom usmernení pre zachovanie publicity programu. Svojim spôsobom môžeme povedať, že ide o akúsi marketingovú kampaň celého dotačného programu, na ktorú poslúžia nové elektrické vozidlá úspešných žiadateľov.

V podstate ide o štýl niečo za niečo. Štát poskytol dotácie a ty sa odplatíš tým, že na vozidlo umiestniš nálepku „Jazdím ekologicky s podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“.

V usmernení sa presne uvádza opis toho, ako a kde je potrebné nálepku aplikovať. Príjemca dotácie automaticky obdrží 2 kusy nálepiek s rozmerom 250 x 70 mm. Pôjde o dve verzie nálepiek. Jedna bude vyhotovená v bielom prevedení a druhá v čiernom, pričom oboje budú na transparentnom podklade. Nálepka musí byť viditeľná a nesmie splývať s lakovaním a podkladom tej časti vozidla na ktorej je nalepená. Detailne sa téme venujeme v tomto článku.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom