Spolo?nos? Samsung hlási rekordné príjmy za minulý ?tvr?rok. Ich ve?kú ?as? tvorili najmä dodávky pamä?ových ?ipov pre rôzne zariadenia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prejdime rovno k ?íslam. Za minulý ?tvr?rok Samsung dosiahol obrat 15,8 miliárd dolárov a z toho 7,2 miliárd ?istého zisku. Daný ?tvr?rok sa pre Samsung stáva najúspe?nej?ím v histórii. Za takýmito perfektnými ?íslami v?ak nestojí predaj ve?kej spotrebnej elektroniky.

Najviac i?li pamä?ové ?ipy

Samsung najviac profitoval na malých komponentoch, ako napríklad na DRAM a NAND pamä?ových ?ipoch ?i OLED displejoch. Iba samotná polovodi?ová divízia toti? priniesla 7,2 miliárd prevádzkového zisku z 15,8 miliardových predajov. Tvorí to a? 60% z celkových profitov a pod?a analytikov za to mô?e takzvaný ?pamä?ový super cyklus?. Ve?ký podiel na tom má nedostatok pamä?ových ?ipov pre zlo?ité servery v cloudových datacentrách, ?o viedlo k zvý?eniu ich cien a tým pádom aj k zvý?eniu príjmov Samsungu.

samsung
zdroj fotografie: Samsung Newsroom / Flickr

Nenechaj si ujs?
Galaxy Note 8 vraj príde aj v ?peciálnej ?Emperor? edícii. Tieto ?pecifikácie sú hodné najvýkonnej?ieho smartfónu na svete
Nesklamali ani vlajkové lode

?al?ím nesmierne úspe?ným odvetvím sú smartfóny. Na nich Samsung zarobil 3,7 miliárd, a to hlavne v?aka robustným predajom vlajkových lodí Galaxy S8 a S8+. Darí sa im a? o 15% viac ako minuloro?ným S7-?kám, i ke? príjmy z nich sú aj tak ni??ie. Dôvodom je ?revolu?ný? Infinity displej, ktorý je na výrobu výrazne drah?í. Je vidie?, ?e Samsungu sa dobre podarilo usporiada? svoje vnútorné fungovanie a zasýti? po?iadavky trhu, ke??e hlava spolo?nosti, Lee Jae-yong, stále ?aká na súdny proces vo väzbe.

samsung
zdroj fotografie: Samsung Newsroom / Flickr

Príjmy Samsungu sú dokonca a? nato?ko dobré, ?e Samsung s nimi mô?e druhýkrát v histórii prekona? Apple. Obdobie jari a leta ale na predaje nie je najsilnej?ie a juhokórejský gigant o?akáva ni??ie príjmy aj tento ?tvr?rok. Je to kvôli pripravovanému predstaveniu phabletu Galaxy Note 8 a jeho marketingovým nákladom. Predstavený bude u? 23.8. v New Yorku, teda u? o menej ako mesiac. Pomôc? mu ale mô?u dodávky OLED displejov pre Apple, ke??e americký gigant u? ?oskoro predstaví iPhone 8 a nepochybne o? bude ve?ký záujem.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.