Samsung nie je na poli výrobcov monitorov ?iaden nová?ik. Skôr sa radí medzi technologických gigantov, ktorí udávajú trendy a nie je tomu inak ani v prípade ?peciálneho segmentu ultra?irokých monitorov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samsung len nedávno predstavil svoj nový neoby?ajný kúsok pod ozna?ením CHG90, ktorý spadá do stále pomerne vzácneho segmentu ultra?irokých herných monitorov. Má 49-palcovú uhloprie?ku a neuverite?ný pomer strán 32:9, zatia? ?o ostatné ultra?iroké monitory zvy?ajne poskytujú pomer strán ?len? 21:9 a klasické monitory 16:9. Je to tie? oficiálne naj?ir?í monitor na svete.

Ani marketingové obrázky Samsungu tohto obrovského monitora nedoká?u ukáza?, ?oho je vlastne schopný. Aby si si o ?om teda vytvoril lep?iu predstavu, pozri si obrázok zobrazenia dokumentu v Exceli týmto monitorom.


zdroj fotografie: Antonio Villas-Boas/Business Insider

E?te stále nie si v obraze, ?o táto novinka predstavuje pre technologický svet? 


zdroj fotografie: Antonio Villas-Boas/Business Insider

Monitor je zakrivený tak, aby udr?iaval vonkaj?ie okraje v periférnom videní hrá?a. Ak by tomu tak nebolo, stále by si bol nútený pootá?a? hlavou. Pozorovací uhol ?iní 178-stup?ov.


zdroj fotografie: Antonio Villas-Boas/Business Insider

Takto vyzerá zobrazenie hry v klasickom pomere 16:9


zdroj fotografie: Antonio Villas-Boas/Business Insider

A takto zase vyzerá plné zobrazenie v ohromnom pomere 32:9


zdroj fotografie: Antonio Villas-Boas/Business Insider

Takýto pomer strán pri hraní hier, ako napríklad pri Battlefield 1, poskytne hrá?ovi zna?nú výhodu oproti súperovi, ktorého monitor zobrazuje obsah len v pomere 16:9. Uvidí? toti? nepriate?a v perspektíve, ktorú by jeho klasický monitor nemal ?ancu zobrazi?.

Okrem zna?nej výhody v podobe extrémneho zorného po?a, jeho ?írka a krivky vyzerajú tak, akoby ?a mali vtiahnu? priamo do hry.


zdroj fotografie: Antonio Villas-Boas/Business Insider

V?aka novému monitoru od Samsungu mô?e? dokonca hra? hru na jednej polovici obrazovky a na druhej mô?e? ma? spustené ?oko?vek iné. Napríklad aj konverzáciu s priate?kou. ;)


zdroj fotografie: Antonio Villas-Boas/Business Insider

Samsung CHG90 sú v podstate dva plnohodnotné monitory v jednom s plným FullHD rozlí?ením. 


zdroj fotografie: Antonio Villas-Boas/Business Insider

Výsledné rozlí?enie je 3840 x 1080 pixelov. CHG90 pou?íva VA LCD panel, ktorý je ve?mi rýchly s dobrou odozvou na úrovni len jednej milisekundy. To pre be?ného pou?ívate?a v podstate ni? zásadné neznamená, av?ak hrá?i takúto odozvu ur?ite maximálne ocenia. Obnovovacia frekvencia ?iní 144 Hz, ?o znamená, ?e ka?dý pixel sa mô?e obnovi? 144 krát za jedinú sekundu.


zdroj fotografie: Antonio Villas-Boas/Business Insider

Monitor taktie? pou?íva zbrusu novú technológiu quantum-dot známu z najnov?ích HDTV televízorov s podporou HDR10 pre lep?iu jasnos? a presnos? farieb. Navy?e, CGH90 je prvým monitorom na svete vybaveným technológiou FreeSync 2 od spolo?nosti AMD, ktorá pomáha grafickej karte po?íta?a komunikova? s monitorom tak, aby sa dosiahol efekt hladkého prechodu medzi jednotlivými snímkami hry bez trhania obrazovky. Dokázalo ?a toto mon?trum zauja?? Pode? sa s nami o tvoje dojmy v komentároch pod ?lánkom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
5%
Páči sa mi to
74%
Chcem to
16%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.