banner-axon-7
Do predstavenia fantastického high-endu Samsung Galaxy S8 e?te ostáva dos? ?asu. Aj napriek tomu je skvelé, ?e sa na internete objavujú stále zaujímavej?ie kombinácie výbavy pripravovaného top modelu. Ak bude aspo? nejaká z týchto klebiet pravdivá, mô?eme sa te?i? na ú?asné zariadenie, ktoré bude silnou konkurenciou na trhu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnoho o?í z technologického sveta sa obracia na budúci Samsung Galaxy S8. Predpokladá sa, ?e bude predstavený na jar budúceho roku, na výstave Mobile World Congress, no dovtedy mô?eme len dúfa? a ?pekulova? o skuto?nej výbave, ktorú novinka prinesie. ?al?ie správy hovoria o absencii 3,5 mm jacku a pou?ívatelia tak budú musie? hudbu po?úva? iným spôsobom. Len dúfame, ?e neprídu v ?týle Apple slúchadiel. Mnohých táto správa iste nahnevá, preto?e vä??ina z nás stále pou?íva starý, dobrý 3,5 mm jack, no má to aj svoje výhody.

galaxys8-tl

Ak by Samsung tento jack odstránil, naskytli by sa nové mo?nosti v oblasti kon?trukcie, ktorá by mohla by? ten?ia a tie? by do novinky bola osadená vä??ia batéria. ?pecialitou S8-ky bude aj nové domovské tla?idlo s novou technológiou. Výrobca tak zahodí klasické hardvérové tla?idlo a prinesie nové, s optickou technológiou rozpoznávania odtla?kov. Celý sníma? bude môc? by? zapracovaný priamo do displeja. Ke? u? hovoríme o displeji, ten bude ma? nové vyhotovenie pixelov. Technológiu PenTile usporiadania pixelov tak nahradí klasické RGB usporiadanie, ktoré prinesie detailnej?í obraz pri zachovaní rovnakého rozlí?enia 2560 x 1440 pixelov.

samsung-galaxy-s8-concept-10

TIP: Samsung Galaxy S8 príde s vysokokvalitným duálnym fotoaparátom

O mo?nom rozlí?ení displeja sa u? hovorilo, konkrétne kolovali fámy o pou?ití 4K displeja, ktorý by v?ak bol iba pre?itkom, bez reálneho vyu?itia. Z praktického h?adiska 4K displej nie je potrebný a aj pri pou?ívaní virtuálnej reality posta?í QHD rozlí?enie na detailnú reprodukciu obrazu. Nové RGB ulo?enie pri rovnakom rozlí?ení prinesie omnoho viac pixelov. Pre porovnanie, v poslednej vlajkovej lodi, Galaxy S7, je pou?itý Super AMOLED displej, ktorý obsahuje viac ako 7,3 miliónov pixelov. Nové displeje prídu s viac ako 11 miliónmi pixelov, ?o robí rozdiel viac ako 3,5 milióna pixelov. Ako v?dy, novinka ani tentoraz obrazovkou iste nesklame.

samsung-galaxy-s8-concept-9

Skvelou správou pre audiofilov je reálna mo?nos?, ?e Samsung Galaxy S8 príde so ?pi?kovými stereo reproduktormi od firmy Harman. Reálna preto, lebo len pred pár tý?d?ami urobil kórejský výrobca ve?ký krok a odkúpil známeho výrobcu za neuverite?ných 7,46 miliárd ?. Zrejme by táto výbava budúcej vlajkovej lode bola akousi men?ou kompenzáciou za chýbajúci jack. Otázkou ostáva, ako Samsung tieto reproduktory zapracuje do kon?trukcie. Príklad si mô?e zobra? hne? od dvoch výrobcov. Mô?e vyu?i? spôsob HTC, ktorý implementoval stereo reproduktory do hornej a dolnej ?asti prednej strany zariadenia alebo napodobní svojo rivala Apple, a pou?ije slúchadlo na hlb?ie tóny, ktoré je umiestnené hne? ved?a klasického reproduktora v dolnej ?asti.

samsung-galaxy-s8-concept-2

TIP: Samsung odkúpil známu audio spolo?nos? Harman za 7,46 miliárd

Mo?nos? pou?itia Harman reproduktorov bola nazna?ená u? pred pár tý?d?ami na tla?ovej konferencii a ak budú v budúcej S8 naozaj pou?ité, konkurencia bude ma? ?o dohá?a?. Novinkou v S8-ke bude aj USB  Type-C konektor kompatibilný s novými VR okuliarmi vlastnej výroby a stále bude podporova? ?tandard rýchleho nabíjania. V predstihu si tak smieme urobi? predstavu o ?irokých mo?nostiach, s ktorými chystaný high-end príde. Stále ide v?ak len o dohady a, bohu?ia?, ni? nie je isté a mnoho sa do výstavy MWC 2017 e?te mô?e zmeni?. Galaxy S8-ka tak ostáva zakrytá rú?kom tajomstva, ktoré výrobca naplno odkryje a? v budúcom roku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
21%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
3%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
59%
Neznášam to
7%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]