Nedávno sme ?a informovali o rýchlostnom teste známeho kanálu PhoneBuff, kde David Rahimi testoval, ?i je rozdiel medzi regionálnymi verziami Samsungu Galaxy S8 cite?ný. Ako je to v?ak pri verziách s rozdielnymi kapacitami RAM pamätí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Davidov známy rýchlostný test u? sná? nemusíme podrobne rozobera?. Pozostáva teda z dvoch kôl. Na za?iatku ide o prvotné spú??anie aplikácií a neskôr sa testuje rýchlos? ich opätovného spustenia z pozadia (na?ítavanie z opera?nej pamäte). V teste teda figuruje unikátna verzia Galaxy S8+ so 6 GB RAM a klasická S8-?ka so ?tandardnými 4 GB RAM pamäte, ktorá sa predáva aj v na?ich kon?inách. V oboch prípadoch sa jedná variant s procesorom Exynos.


zdroj fotografie: Dávid Igaz/FonTech

V prvom kole to v praxi dopadlo takmer rovnako – prvotné na?ítanie aplikácií zabralo verzii so 6 GB RAM 1 minútu a 39,77 sekúnd. Verzii so 4 GB RAM pamäte sta?ila na splnenie úlohy 1 minúta a 41,48 sekúnd. Výrazný náskok v?ak získala ?namakanej?ia? verzia v druhom kole. Kame?om úrazu sa stala hra Subway Surfers, presnej?ie jej spustenie z pozadia. V?aka tomu, ?e 6 GB RAM variant hru udr?al spustenú na pozadí, získal náskok a druhé kolo vyhrala skoro o 20 sekúnd.

Nenechaj si ujs?
Video: Dvojro?ný iPhone 6S v rýchlostnom teste pochoval najnov?í Galaxy S8!

Galaxy S8 Speedtest RAM
zdroj fotografie: PhoneBuff/YouTube

Okrem Subway Surfers si drah?ia verzia nadbehla aj v spú??aní niektorých nenáro?ných aplikácií. Na to má v?ak vplyv aj fakt, ?e model s vä??ou opera?nou pamä?ou má taktie? vy??iu rýchlos? interného úlo?iska. Je teda trochu ?koda, ?e Samsung nedová?a túto výkonnej?iu verziu aj k nám do Európy, kde by si ur?ite na?la základ?u priaznivcov, aj ke? cena by u? mo?no prekra?ovala hranicu 1000 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Borovsky
Študák na výške & technologický geek milujúci minimalizmus, gúglovský material design, zaujimajúci sa o makroekonómiu a politiku.