banner-note-7Samsung Galaxy S8 bude predstavený a? o viac ako ?tyri mesiace, no rozpráva? sa o ?om za?alo v plnom prúde u? teraz. Je to najmä z dôvodu ukon?enia predaja phabletu Note 7, ktorý bol pre Samsung ve?mi dôle?itý. S8-?ka teda bude musie? dostato?ne zauja?, aby aspo? ?iasto?ne doplnil obrovskú finan?nú stratu po neúspe?nom phablete.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

S ?al?ími informáciami pri?iel web The Korea Herald, no niektoré z nich sú u? dávno známe a nových je len zopár. Pri Galaxy S8 by mal Samsung urobi? rázny krok a odstráni? ikonické domovské tla?idlo, ktoré zdobilo vlajkové smartfóny giganta sedem generácií. Treba len dúfa?, ?e výrobca toto nadbyto?né miesto vyu?ije a displej bude siaha? a? pod spodný rám. Sníma? odtla?kov prstov, ktorý bol doteraz integrovaný v spomínanom domovskom tla?idle, by mohol nájs? miesto priamo pod displejom.

Samsung Galaxy S7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
Koncepty smartfónu Galaxy S8

Koncept smartfónu

Ve?ká zmena má nasta? aj pri fotoaparáte, pri?om sa hovorí o duálnom fotoaparáte, ktorý sa má kvalitou priblí?i? k digitálnym zrkadlovkám. Zatia? nie je známe, ?i sa o jeho výrobu postará LCI divízia Samsungu alebo sa spo?ahne na alternatívneho dodávate?a. Zmienka padla aj o procesoroch. Podobne ako Galaxy S7, aj model S8 príde v dvoch verziách, a to s procesorom Exynos 8895 a Snapdragonom 830. Oba ?ipsety budú vyrábané spolo?nos?ou Samsung s modernou 10 nm technológiou, ?o podstatne zní?i energetickú náro?nos?.

samsung-galaxy-s8-concept-7

TIP: Samsung Galaxy S8 má prinies? 4K displej a ?pi?kovú podporu pre VR

Zaujímavos?ou je maximálny takt Exynosu, ktorý dosahuje neuverite?né 3 GHz. Zabezpe?i? to má a? 70 % nárast výkonu. Informácie o Snapdragone 830 sú zatia? ve?mi strohé. Nedávno sme sa v?ak aspo? dozvedeli takmer oficiálny dátum predstavenia, ktorý prezradil teaser. Po?ka? si musíme do 26. februára 2017 na konferenciu MWC 2017 v Barcelone.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
21%
Páči sa mi to
36%
Chcem to
7%
Mám to
14%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
7%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.