Pripravovanú dvojicu nových vlajkových smartfónov od Samsungu by sme pokojne mohli ozna?i? za zariadenia s doposia? najvä??ím po?tom únikov informácií, ktoré vyplávali na povrch e?te pred oficiálnym predstavením. K tomu sa v?ak blí?ime ?oraz viac, a tak po?et týchto únikov v sú?asnosti e?te rastie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hoci si sa za posledných pár tý?d?ov mohol pozrie? na tieto o?akávané novinky z takmer v?etkých mo?ných uhlov, nikdy nie je na ?kodu pokocha? sa ?al?ími kvalitnými zábermi. Tie tentoraz zachytávajú zvä??ený model Galaxy S8+ v elegantnej ?iernej farbe. Okrem fotografií sa k nám ale dostalo aj viac ako 6-minútové video, ktoré tento nesmierne o?akávaný prístroj odha?uje z ka?dej strany. V tomto videu sa tie? mô?e? pozrie? na ?ultra-presné? premeranie, ktoré bolo vykonané pomocou oby?ajného plastového pravítka.

 


Nenechaj si ujs?
Áno, je to definitívne tak! Samsung Galaxy S8 ponesie skener odtla?kov priamo ved?a hlavného fotoaparátu

Pod?a ?al?ích informácií si budeme môc? obe ve?kostné verzie predobjedna? u? v de? oficiálneho predstavenia, a teda 29. marca. Tieto správy sú tak v rozpore s predchádzajúcimi únikmi, ktoré zas tvrdili, ?e predobjednávky bude mo?né vykonáva? a? 7. apríla. ?iadne detaily o ostrom ?tarte predaja zatia? známe nie sú a s ve?kou pravdepodobnos?ou si tak budeme musie? po?ka? práve na poslednú marcovú stredu. ?o sa týka ceny, ?iadne prekvapenia sa nekonajú a klasická S8-?ka bude stá? 799 ?, zatia? ?o jej zvä??ený model 899 ?.

zdroj fotografie: Zol

zdroj fotografií: Zol

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
17%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]