Ak sa juhokórejská spolo?nos? Samsung sna?ila utaji? svoje nadchádzajúce vlajkové smartfóny pred svetom a? do ich oficiálneho predstavenia, tak jednodzna?ne zlyhala na plnej ?iare. U? dlh?iu dobu toti?to o výbave a vzh?ade tejto lákavej dvojice vieme takmer v?etko, pri?om sme sa do?kali ohromného po?tu rôznych únikov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tie nám tak poodhalili dizajnovú evolúciu, ktorá postihla najmä prednú stranu. Evolúcia v?ak so sebou nie v?dy prinesie len tie dobré a vylep?ené vlastnosti. Presne to isté sa tak, nane??astie, potvrdilo aj pri tejto dvojici pripravovaných zariadení. Hoci ponesú displeje so skuto?ne úzkymi rámikmi, jedna vcelku podstatná vec sa na ne nezmestila. Ikonické hardvérové domovské tla?idlo toti?to bolo nadobro odstránené, zatia? ?o skener odtla?kov prstov bol presunutý na zadnú stranu, hne? ved?a hlavného fotoaparátu.

zdroj fotografie: Twitter/EvanBlass

Tento krok sa síce niekomu nepozdáva, no ?asom si ur?ite ka?dý zvykne na to, ?e bude ma? fotoaparát neustále ?ulapcaný? odtla?kami. Samsung tak nechtiac vytvoril nový fotografický filter, ktorý bude skrá??ova? ka?dú fotku vytvorenú S8-?kami. Tie budú pod?a najnov?ích informácií dostupné v troch farbách, a to ?iernej, sivej a striebornej. Napriek tomu budú spomínané rámiky vôkol displeja v?etkých farebných verzií ?ierne. Samsung opä? rozhodne ve?mi dobre vie, ?o robí, nako?ko tým navodí falo?ný efekt skuto?ne bezrámikového displeja.

zdroj fotografie: Twitter/BenjaminGeskin

Nenechaj si ujs?
Zapnutý Samsung Galaxy S8 na videu. Takéto slúchadlá od AKG k nemu dostaneme!

Vrá?me sa ale spä? k revolu?ným top-end zariadeniam Samsungu. Ich zobrazova?e budú ?alej disponova? jednou ?peciálnou vlastnos?ou. V?aka zahnutým okrajom a extrémne tenkým rámikom sa ich toti?to pou?ívatelia budú dotýka? aj vtedy, ke? o to nebudú ma? záujem. Nedo?kaví zákazníci si túto netradi?nú formu neúmyselnej telekinézy budú môc? vyskú?a? u? koncom apríla. Oficiálne predstavenie prebehne presne o tý?de?, 29. marca v New Yorku.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
16%
Páči sa mi to
8%
Chcem to
8%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
26%
Neznášam to
40%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]