Tohtoro?ná vlajková lo? juhokórejského technologického giganta jednozna?ne patrí medzi najo?akávanej?ie smartfóny tohto roka. O Galaxy S8 po?ujeme naozaj ?asto a ?oraz ?astej?ie sa sklo?uje aj jeho vä??í brat, Galaxy S8 Plus.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V poslednom ?ase je najviac diskutovaný práve dizajn nadchádzajúceho Samsungu Galaxy S8. Aspo? pod?a doteraz uniknutých fotografií pôjde o dizajnovo podarený smartfón s takmer bezrámikovým displejom a tenkou kon?trukciou. Práve tenká kon?trukcia smartfónov sa v drvivej vä??ine prípadov podpí?e na men?ích batériách. Rovnaký prípad má nasta? aj pri vlajkovej lodi od Kórejcov.

Samsung Galaxy S7 Edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>
Samsung Galaxy S8

Najnov?í neoficiálny render Samsungu Galaxy S8

zdroj fotografie: Phonearena

Najnov?ie informácie priamo z domovskej krajiny Samsungu hovoria o batérii s kapacitou 3250 mAh, respektíve 3750 mAh pre vä??í Galaxy S8 Plus. Aj ke? ide o vä??ie kapacity, ako sa pôvodne o?akávalo, stále spadajú do priemeru. Vzh?adom na vä??ie displeje, ktoré majú nies? uhloprie?ky a? 5,8″ pri klasickom modeli a a? 6,2″ pri vä??om, je ?a?ké predpoveda?, akú výdr? budú novinky dosahova?. Zále?í v?ak aj od optimalizácie samotného systému a zavá?i aj najmodernej?í 10 nm procesor, ktorý bude energeticky ve?mi efektívny.

Laboratórium pre testovanie Samsung batérií

zdroj fotografie: Samsung

Nenechaj si ujs?
Takto vyzerá laboratórium, v ktorom sú testované batérie phabletu Samsung Galaxy Note 7

Správy o kapacitách batérií, rovnako ako v?etky predo?lé, nie sú nijak potvrdené a na reálne kapacity si tak po?káme do 29. marca, kedy má Samsung svoje novinky predstavi?. Dúfame tie?, ?e Samsung najnov?ie batérie starostlivo testuje, preto?e fiasko podobné modelu Galaxy Note 7 u? za?i? ur?ite nechce.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
15%
Páči sa mi to
35%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
20%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]