Mo?no si zachytil správu o tom, ?e Samsung plánuje predáva? aj vybavenej?ie verzie svojich nových vlajkových smartfónov. Tie majú ponúka? nie 4, ale hne? 6 GB pamäte RAM, av?ak dostupné budú, bohu?ia?, len pre obyvate?ov ?íny. E?te predtým, ako sa ?a zmocní závis? a vyprskne? na obyvate?ov naj?udnatej?ej krajiny sveta vlnu nadávok, v?ak na chví?ku spoma?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po pre?ítaní nasledovných riadkov toti?to zistí?, ?e im ani niet ?o závidie?. Iste, model obsahujúci vy??iu kapacitu RAM pamäte by mohol dosiahnu? lep?ie skóre v benchmarkových aplikáciách a pohladi? tým du?u svojho pou?ívate?a, no to je tak v?etko, v ?om pred?í klasickú verziu. Tá síce obsahuje ?len? 4 GB RAM pamä?, no so svojím výkonnej?ím súrodencom stíha po v?etkých stránkach. Opera?ný systém Android je toti?to stavaný na ur?itý po?et naraz be?iacich aplikácií, ktorý nemo?no prekro?i? ani s vä??ou RAM pamä?ou.

zdroj fotografie: Android Central

V praxi to teda znamená, ?e kvôli zaisteniu lep?ej výdr?e batérie budú obe verzie schopné uschova? vo svojej opera?nej pamäti takmer rovnaký po?et naraz be?iacich aplikácií. Tento vybavenej?í variant je tak len akýmsi marketingovým lákadlom juhokórejského výrobcu. O ?osi opodstatnenej?ia je vä??ia kapacita jeho interného úlo?iska, ktoré je schopné po?a? a? 128 GB dát. Aj tu v?ak zaúradoval marketing a skuto?nos?, ?e ?udia na ?ísla jednoducho po?úvajú. Pravdou v?ak je, ?e v?etky verzie Galaxy S8-?ky obsahujú slot na microSD kartu a tým pádom toto bohat?ie interné úlo?isko nie je vôbec potrebné.

Zobrazi? slovenskú cenu Samsung Galaxy S8

dexzdroj fotografie: Samsung

Nenechaj si ujs?
Samsung z Galaxy S8 na poslednú chví?u odstránil mnohými ?iadaný komponent. Ukazuje to tento prototyp

Jediným pozitívom týchto prémiových verzií je ich základné balenie. V prípade, ?e si záujemcovia v ?íne takúto verziu predobjednajú, dostanú  k nej okrem AKG slúchadiel bu? dok Samsung DeX, ktorý pretvorí smartfón na po?íta?, alebo headset na virtuálnu realitu GearVR. Napriek týmto hodnotným dar?ekom v?ak vybavenej?ie verzie ve?ký úspech pravdepodobne nezo?nú, nako?ko sú extrémne drahé. Samsung Galaxy S8+ so 6 GB RAM a 128 GB úlo?iskom tak záujemcov vyjde na 7100 juanov, ?o je pribli?ne 970 ?. Za rovnakú cenu by si si mohol kúpi? trebárs dve vlajkové smartfóny spolo?nosti OnePlus.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
56%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]