Huawei, Xiaomi, LG, v?etky tieto spolo?nosti pou?ívajú vo svojich zariadeniach duálny  fotoaparát, av?ak len Samsung ako keby na tento nápad pozabudol. Alebo aj nie?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a fotografií zverejnených na sociálnej sieti Weibo toti? Samsung plánoval zakomponova? do svojej aktuálnej vlajkovej lodi dva vertikálne umiestnené objektívy hlavného fotoaparátu, teda aspo? to mohol zva?ova?. Zaujímavé je na tom v?ak to, ?e o nie?o podobné sa zrejme pokú?a aj Apple pri príprave výro?ného iPhonu.

galaxy s8zdroj fotografie: ?Weibo

Na obrázkoch si mô?e? v?imnú? aj senzor srdcového tepu umiestnený pod fotoaparátom, ?i absenciu sníma?a odtla?kov prstov, ?o by mohlo indikova? pôvodne plány Samsungu umiestni? ho pod displej, teda na tradi?né miesto, ktoré sme poznali po?as predchádzajúcich rokov.

Nenechaj si ujs?
Sníma? odtla?kov prstov v Galaxy S8 je rie?ený ne??astne. Samsung mal ale pôvodne ove?a inovatívnej?í nápad

zdroj fotografie: Weibo

Tie im v?ak mali prekazi? problémy s funk?nos?ou potrebnej technológie. Aktuálne umiestnenie taktie? nie je práve naj??astnej?ie, ked?e sa nachádza blízko fotoaparátu, na ktorom otla?ky prstov po?as fotenia práve neocení?. Dúfajme ale, ?e najvä??í výrobca smartfónov na svete zvládne tento problém vyrie?i? u? s príchodom niektorej z nadchádzajúcich vlajkových lodí. Aký je tvoj názor na duálny fotoaparát? Má? u? nejaké skúsenosti s touto technológiou?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matej Nižník
Technológie sú môj full-time koníček! Baví ma "hrať sa" so všetkým, čo má príkazový riadok alebo vývojárské nastavenia. Venujem sa zákulisiu vývoja Androidu a GNU/Linux "záležitostiam".