banner-note-7Spolo?nos? Samsung len nedávno spustila výmenu zariadení Galaxy Note 7 na celom svete, teda a? na ?ínu, kde je pou?itý iný model batérie. Dôvodom výmeny sú práve explózie batérií pri nabíjaní. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Teraz sa v?ak objavila ?al?ia zlá správa pre Samsung. Ich star?í model Galaxy S7 Edge po?as nabíjanie ne?akane vzplanul. Mo?no vás napadlo, ?i to má nejaké súvislosti práve s Note 7-?kou. Model Galaxy S7 Edge v?ak pou?íva inú batériu ako Note 7 a taktie? ide o výnimo?ný prípad. Za takmer 6 mesiacov, ?o je smartfón na trhu, do?lo len k nieko?ko málo hláseniam o podobných prípadoch. Zato nový high-end phablet mal len za prvých 18 dní predaja na konte 35 horiacich batérií, ?o je aj dôvod, pre?o výrobca pozastavil predaj a pracuje na výmene nebezpe?ných akumulátorov. ?iadna súvislos? medzi týmito prípadmi teda nie je.

Samsung Galaxy S7 Edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Samsung-Galaxy-S7-edge-catches-on-fire_02

TIP: Samsung zahájil program výmeny phabletu Galaxy Note 7. Takto funguje na Slovensku

Pán, ktorému sa tento nepríjemný incident udial, tvrdí, ?e na nabíjanie pou?il originálne príslu?enstvo. Pod?a jeho slov po?as toho, ako zariadenie horelo, spal. Majite? u? bol aj v kontakte so spolo?nos?ou Samsung. Tá mu samozrejme, ponúkla nový kus, prípadne vrátenie pe?azí. Aj ke? táto situácia nie je vôbec príjemná, Samsung má mo?nos? pri výmene Galaxy Note 7 odstráni? aj vadu na styluse S-Pen. Viacero majite?ov toti? hlási problémy s mechanizmom na vysunutie z tela. Problém má na svedomí po?kodený mechanizmus starajúci sa o vysunutie malej ?asti na konci pera, v?aka ktorému sa dá stylus vybra?. Tento problém teda taktie? robí vrásky na ?ele mnohým pou?ívate?om. Veríme, ?e podobných incidentov bude ?oraz menej a my sa tak nebudeme musie? bá? necha? nabíja? svoje smartfóny po?as noci.

TIP: S-Pen v Galaxy Note 7 dobehli známe problémy, mô?e sa opä? zaseknú?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
17%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.