banner-note-7
O vysokej kvalite nového phabletu Galaxy Note 7 z dielne Samsungu ur?ite niet pochýb. Pre mnohých pou?ívate?ov je práve toto ten pravý smartfón a netrpezlivo o?akávajú ?tart predaja na Slovensku. Ten sa, bohu?ia?, presunul a? na 16. september, a to kvôli nedostato?nému mno?stvu kusov na skladoch. Samozrejme, s ka?dou vlajkovou lo?ou prichádzajú aj problémy, ktoré sa rie?ia po celom svete.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Note 7-?ka bola najprv kritizovaná za odolné sklo Gorilla Glass 5 na zahnutom displeji, ktoré sa naozaj ve?mi ?ahko po?kriabe. Tento problém Samsung odmietol komentova?, a tak neostáva majite?om ni? iné, ako da? na displej nevkusné ochranné sklo / fóliu alebo sa modli?, aby sa náhodou pri pou?ívaní nepo?kriabal. Nebola by to práve najlacnej?ia oprava. Len nieko?ko dní po tomto prvom probléme sa naskytá ?al?í a dokonca ani opravári v originálnych servisoch si nevedia da? rady.

samsung-galaxy-note-7-aa-

TIP: 6 TOP funkcií, ktoré by vás mali presved?i? o kúpe Samsungu Galaxy Note 7

Niektoré kusy tohto 850 eurového ?klenotu? sa z ni?oho ni? za?nú spomalova?, za?nú pada? aplikácie, smartfón sa neustále re?tartuje a dokonca vznikajú aj bootlopy (neustále re?tartovanie smartfónu bez nabehnutia systému). V?etky tieto problémy sa pritom objavia u? po nieko?kých d?och plnohodnotného pou?ívania a zatia? nepoznáme racionálne vysvetlenie. Nejeden pou?ívate? dokonca avizoval, ?e mu smartfón zamrzol, aj ke? bol v recovery menu pri snahe o obnovu továrenských nastavení. Pod?a doteraj?ích informácií je tento problémy zaznamenaný výhradne na medzinárodnej verzii s procesorom Exynos. Verzia so Snapdragonom 820 zatia? nemá ?iadne negatívne odozvy od pou?ívate?ov.

Note-7-crash

Smartfón pri spomínaných problémoch

Server Phonearena zatia? skúma mo?né problémy tohto nezvy?ajného javu. Najpravdepodobnej?í scenár je v?ak ten, ?e sa jedná o hardvérovú chybu a pomô?e jedine výmena za nový kus. Na Samsung Galaxy Note 7 sa valí jeden problém za druhým a Samsung zatia? nevydal ?iadne stanovisko. Veríme, ?e tieto problémy budú ?o najskôr odstránené.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
19%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
44%
Neznášam to
6%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]