banner-note-7
Od predstavenia Note 7-?ky neustále po?úvame nové a nové informácie o tomto nadupanom phablete. Samsung dokázal vytvori? nie?o jedine?né a doteraz v smartfónovom priemysle nevídané. Samozrejme, za brutálnu cenu 850 ? nie sú ?iadne kompromisy a fanú?ikovia netolerujú ani tie najmen?ie chyby. Funkcií Galaxy Note 7 je naozaj ve?mi ve?a, no ktoré sú tie najhlavnej?ie a odli?né od zvy?ku svetovej konkurencie? 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Odolnos? vo?i vode (aj S-Pen)

Nástupom minuloro?ných modelov S7 a S7 Edge Samsung opä? priniesol vodeodolnos? do svojich vlajkových modelov. Táto pre niekoho ve?mi dôle?itá vlastnos? sa tento rok dostala aj do rady Note. Samsung Galaxy Note 7 je teda plne vode a prachu odolný pod?a certifikácie IP68, pri?om odolnos?ou disponuje aj slávne pero S-Pen. Poznámky teda mô?ete písa? aj pod vodou, i ke? nevieme, kto nie?o takéto vyu?íva.

Samsung Galaxy Note 7 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

note-7-vodeodolnost

Funkcie inteligentného pera S-Pen

Práve toto je ?as? alebo vlastnos?, ktorá láka pou?ívate?ov na prechod do série Galaxy Note najviac. Mnoho fanú?ikov dokonca pre?lo z iPhonov a iOS práve na smartfóny Samsung Galaxy Note. Z pera S-Pen doká?ete vykúzli? ú?asný pracovný nástroj, ktorý razom zvý?i va?u produktivitu. ?i u? ste mana?ér, podnikate?, alebo len oby?ajný fanú?ik Androidu, so smartfónom zo série Note nenájdete preká?ku pri pou?ívaní.

note-7-s-pen-funkcie

Tento rok sme sa do?kali ?al?ích prídavných funkcií, ako priblí?enie textu, tvorba GIF obrázka z videa be?iaceho práve na displeji a nového spôsobu práce s multitaskingom. Zvý?ená bola aj citlivos? pera, a to a? dvojnásobne.

Najlep?í fotoaparát na svete

U? staj?ový kolega, model S7 Edge, disponoval historicky najlep?ím fotoaparátom v smartfóne. Výsledky, ktoré podáva 12 MPx sníma?, sú jednoducho dychberúce. Vzh?adom na to, ?e Samsung integroval rovnaký sníma? aj v Note 7-ke a mierne vylep?il softvér, respektíve post-processing, do?kali sme sa suverénne najlep?ieho ?foto smartfónu?. Práve nadupaný fotoaparát láka potencionálnych zákazníkov k novým zariadeniam z dielne giganta.

Samsung Galaxy Note 7 na Slovensku

jbareham_160811_1180_A_0282.0

Zahnutý 5,7-palcový 2K Super AMOLED displej aka najlep?í na svete

Pod?a mnohých je zahnutý displej len esteticky prí?a?livý a nemá ?iadne opodstatnené funkcie, ktoré by boli k?ú?ové k lep?iemu pou?ívaniu daného smartfónu. Z ?asti s týmto tvrdením aj súhlasíme, no povedzme si úprimne, poh?ad na displej Galaxy Note 7 musí o?ari? aj tých najvä??ích odporcov a jedná sa o technologický skvost tej najvy??ej úrovne.

galaxy-note-7

Dokonca u? aj ?ínski výrobcovia pod?ahli tomuto trendu a nadchádzajúci high-end phablet Xiaomi, Mi Note 2, by u? mal taktie? disponova? zahnutým 2K displejom. Vývoj displejov naozaj nezastavíme a sme ve?mi zvedaví, ?o prinesie budúcnos?.

TIP: Unikli fotografie zakriveného predného panelu Xiaomi Mi Note 2

Dizajn, ktorý o?arí u? na prvý poh?ad

?al?ia oblas?, v ktorej zaznamenal Samsung markantný vzostup kvality. Note 7-ka je akousi ?ere?ni?kou na torte v dvojro?nej evolúcii dizajnov vlajkových smartfónov juhokórejskej spolo?nosti. Základom, ktorý vytvára tento ú?asný dojem, sú dva úplne toto?né kusy skla na prednej a zadnej strane. Zariadenie teda pôsobí úplne symetricky bez nedokonalých kon?truk?ných neduhov. Dokonca, aj ke? má smartfón 5,7-palcový displej, jeho pomer displeja k prednej strane je lep?í ako v prípade iPhone 6S Plus s 5,5-palcovým displejom.

galaxy-note-7-oficialne-7

?Neobmedzené? úlo?isko

64 GB internej pamäte a mo?nos? dodato?ného roz?írenia microSD kartami o ?al?ích 256 GB! Táto kombinácia musí splni? o?akávania aj toho najvä??ieho fanatika. MicroSD kartu mô?ete dokonca vyu?íva? aj ako úlo?isko pre hry alebo aplikácie. Ak si toto v?etko zosumarizujeme, momentálne len ?a?ko nájdeme vlajkovú lo?, ktorá by ponúkala rovnakú ve?kos? úlo?iska pre osobné súbory pou?ívate?a.

samsung-galaxy-note-7-unboxing-aa-20-of-27-1000x563

Mnohí sa hádajú, ?e Note 7-ka je len akýmsi zvä??eným modelom S7 Edge s pridaným S-Penom navy?e. Tu by sme mohli zna?ne nesúhlasi?, nako?ko phablet skrýva ove?a viac funkcií, ktoré doká?e majite? pri práci vyu?i?. Ve?mi sa te?íme na odpove? konkurencie, ktorá na seba ur?ite nenechá dlho ?aka?. Zaujíma nás najmä to, ?o predstaví v najbli??ej dobe Xiaomi, ktoré by mohlo na Galaxy Note 7 ?zaúto?i?? s pripravovaným modelom Mi Note 2.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
64%
Chcem to
9%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
27%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]