Titulkovaniu sa začala venovať už počas štúdia, odvtedy pracuje na voľnej nohe pre viaceré svetové streamovacie služby. Patrí medzi ne aj Netflix, ostatné nemôže špecifikovať kvôli prísnym dohodám o mlčanlivosti.

Prekladateľka a tlmočníčka Jessica Mona Youssefová stojí za titulkami k množstvu filmov a seriálov, ktoré nájdeš v knižniciach veľkých hráčov na našom trhu. Pre streamovacie služby nepracuje len ako prekladateľka, vykonáva tiež kontrolu kvality pri ostatných prekladoch. Okrem toho sa venuje aj tvorbe titulkov pre sluchovo znevýhodnených divákov.

Ak je človek šikovný, vie si veľmi slušne zarobiť. Niektoré spoločnosti si na kvalite prekladov naozaj dávajú záležať, vždy sa na celý preklad pozrie aj druhý pár očí. Iné žiaľ, takýto prístup nemajú, a v niektorých z nich neprebehne ani kontrola prekladu, prípadne sa kontrolujú iba isté úseky filmu či seriálu, čo je tiež veľmi nešťastné riešenie,“ hovorí profesionálna titulkárka v rozhovore pre FonTech.sk.

V rozhovore sa dozvieš: 

  • Ako prebieha výroba titulkov pre Netflix a na čo všetko treba pri tejto práci myslieť
  • Ako je práca prekladateľa finančne ohodnotená
  • Akým výzvam titulkár pri prekladoch čelí a či má možnosť pozrieť si filmy a seriály v predstihu
  • Čo je najväčším nepriateľom profesionálneho titulkára
  • Ako dlho trvá príprava titulkov k filmom a seriálom

Streamovacie služby v posledných mesiacoch výrazne pridali pri lokalizácii svojho obsahu. Pociťuješ tento trend z pozície profesionálnej prekladateľky obsahu aj ty?

Ako titulkára pracujem už takmer dva roky a som rada, že môžem povedať, že od začiatku kariéry som mala dostatok práce. Prirodzene, sú obdobia, počas ktorých pracujem na menšom počte projektov, ale to sa následne vykompenzuje preplnenejšími obdobiami.

Unsplash

S poskytovaním slovenských titulkov k obsahu po niekoľkoročnej prestávke opätovne začal aj Netflix. Čím si to vysvetľuješ?

Predpokladám, že Netflix pociťoval dosť veľký tlak zo strany iných streamovacích služieb, ktoré poskytujú slovenské titulky alebo dabing, alebo ich plánujú uviesť na svoje platformy.

Myslíš, že Netflix bude v pridávaní obsahu v slovenčine pokračovať?

Myslím, že Netflix bude pokračovať v pridávaní slovenských titulkov, respektíve slovenských titulkov pre nepočujúcich, k slovenským a českým filmom. Čo sa týka titulkov k filmom zahraničnej tvorby, ťažko povedať. Úprimne dúfam, že áno.

V čom a ako veľmi sa odlišuje tvorba titulkov pre nepočujúcich divákov?

Titulky pre nepočujúcich sú špecifické v tom, že zahŕňajú informácie o zvukoch. To znamená, že sluchovo znevýhodnenému divákovi nestačia klasické titulky pre počujúcich. Titulkár pri preklade, respektíve tvorbe takzvaných SDH titulkov musí poskytnúť nepočujúcemu popis zvuku vtedy, keď ho dostáva počujúci divák.

Do titulkov sa prenášajú zvuky, ktoré sú relevantné pre dej a nevyplývajú zo zrakového vnemu. Patria medzi ne informácie o tóne hlasu, akým postava niečo povedala, ale aj klopanie, otvorenie či zatvorenie dverí a podobne. Ak postava nie je na obraze, divák musí dostať informáciu o tom, kto hovorí, buď jej menom, alebo iným označením.

Niekedy sa na rozlíšenie postáv využívajú rôzne farby titulkov. Tvorba a preklad titulkov pre nepočujúcich je pre mňa osobne veľmi zaujímavá práca, človek má možnosť prispieť k niečomu pozitívnemu a poskytnúť sluchovo znevýhodneným divákom väčší zážitok z filmu.

Čo si pod titulkovaním vlastne možno predstaviť? Ide „len“ o pozretie filmu a následný preklad textu, alebo je za tým niečo viac?

Netreba zabudnúť, že audiovizuálny preklad je veľmi špecifický produkt. Je to semiotický konštrukt, ktorý nezahŕňa iba text, ale všetko, čo v ňom spolu tvorí istý význam. Druhá otázka podľa mňa presne vystihuje to, čo si pod titulkovaním predstavuje väčšina ľudí. Je za tým omnoho viac.

Všeobecné vnímanie je, že ak človek ovláda cudzí jazyk, stiahne si titulkovací program a môže titulkovať. Mnohí ale zabúdajú, že titulky sa prekladajú do nášho rodného jazyka, preto je potrebná výborná znalosť slovenského jazyka.

Titulkovanie je práca, ktorá si vyžaduje zaškolenie a prax. Má viacero pravidiel, ktoré treba dodržiavať a na ktoré si pri preklade treba dávať pozor.

FonTech

Preklad musí spĺňať parametre titulkov. Veľký dôraz sa kladie na rýchlosť čítania a dodržiavanie povoleného počtu znakov. Počet znakov závisí od toho, či ide o dielo pre detského diváka, dospelého diváka alebo človeka so sluchovým znevýhodnením. Pri preklade pre sluchovo znevýhodnených divákov sa prekladateľ musí vžiť do kože nepočujúceho a poskytnúť mu presný opis zvuku.

Ďalšie špecifiká sú napríklad umiestnenie titulkov, časovanie, segmentácia. Uvedené veci sú len kvapkou v mori toho, na čo prekladateľ pri audiovizuálnom preklade nesmie zabudnúť. Okrem toho má väčšina streamovacích služieb vlastné pravidlá, tzv. „Style Guide-y“, na ktoré musí prekladateľ pri preklade takisto myslieť.

Aké sú poznávacie znamenia kvalitného titulkára?

Tento článok je dostupný členom Fontech PREMIUM

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú