Okolo jadrovej energie koluje množstvo negatívnych domnienok. Niektorí sa boja katastrofy, iní spochybňujú ekologickosť tohto riešenia. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) je zodpovedný za dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, pričom dohliada, či sa všetky legislatívne a technické požiadavky dodržiavajú.

V rozhovore sa FonTech.sk pýtal na aktuálnu situáciu okolo jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, na početné odstávky reaktorov v Európe, ale aj na minulosť, súčasnosť a budúcnosť jadrovej energetiky u nás a v zahraničí.

V rozhovore sa dozvieš:

  • Ako prebieha spustenie a odstavenie jadrového reaktora
  • Kde sa na Slovensku odohrala jadrová havária
  • Prečo sme odstavili 2 bloky jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
  • Či odstavenia jadrových elektrární ovplyvnia ceny energie
  • Odkiaľ budú Slováci dostávať energiu v budúcnosti

Uviesť jadrovú elektráreň do prevádzky trvá viac než dva mesiace. Prečo je tento proces taký zdĺhavý?

Treba si uvedomiť, čo znamená uviesť jadrovú elektráreň do prevádzky. Predpokladám, že myslíte komerčnú prevádzku. V okamihu, keď už je elektráreň zmontovaná a do veľkej miery aj odskúšaná, začínajú reálne skúšky so zavezeným palivom. Skôr, ako idete do komerčnej prevádzky, musíte preveriť, že naozaj aj s palivom všetky systémy pracujú tak, ako boli naprojektované, aby bola zaistená bezpečnosť.

Uvádzanie do prevádzky má dve hlavné etapy. Prvá etapa je fyzikálne spúšťanie, tam sa preverujú najmä vlastnosti aktívnej zóny reaktora a primárneho okruhu. Druhá etapa je energetické spúšťanie, kedy sa sleduje spolupráca systémov primárneho a sekundárneho okruhu. Vyhodnocuje sa, či je elektráreň v každom okamihu schopná byť bezpečne prevedená z prevádzkového stavu do pokojového stavu, ak by to bolo potrebné. V pokojovom stave je reaktor odstavený a v princípe bezpečný, no naďalej je potrebné ho chladiť.

Ako potom prebieha proces odstávky jadrovej elektrárne?

Záleží od toho, čo nazývate procesom odstávky, je potrebné rozlíšiť pojem odstávka (dočasná, väčšinou plánovaná kvôli údržbe a výmene paliva) a definitívne odstavenie. Keď je reaktor v prevádzke, vždy sa po určitom čase plánovane odstaví kvôli výmene paliva. Výmena paliva znamená, že sa zhruba jedna pätina paliva vymení za čerstvé. Na základe presných meraní sa podľa algoritmu vypočíta vyhorenie palivových kaziet, ktoré zostanú v reaktore a tie sa presunú na vopred určené miesto a potom sa do reaktora zavezie čerstvé palivo. Toto je takzvaná odstávka reaktora na výmenu paliva.

Na Slovensku máme reaktory odstavené aj trvalo. Mali sme napríklad elektráreň Bohunice A-1, to bola naša najstaršia jadrová elektráreň, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1972. Bol to veľmi komplikovaný a neštandardný systém. Išlo o reaktor kanálového typu, bol chladený pomocou CO2 a moderovaný ťažkou vodou. Ako palivo sa používal prírodný urán, kde sa izotop uránu-235 nachádza vo veľmi malom množstve.

FonTech

Naozaj to bol experimentálny reaktor a ukončil svoju prevádzku po dvoch haváriách pri výmene paliva v roku 1976 a 1977. Potom bolo rozhodnuté, že sa už nebude ďalej prevádzkovať, kvôli vysokým nákladom na opravu a tiež vzhľadom k tomu, že už boli v lokalite vo výstavbe reaktory nového typu – VVER.

Čo spôsobilo haváriu elektrárne Bohunice A-1 a ako to vyzeralo?

Tento článok je dostupný členom Fontech PREMIUM

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú