Opä? sa potvrdilo, ?e podvody sa nevyplácajú. A u? vôbec nie v takom rozsahu, v akom ich spravil po?íta?ový programátor z amerického ?tátu Iowa. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

?Svoje ?iny ?utujem a ospravedl?ujem sa ?u?om, ktorým som ublí?il?, hovorí dnes u? bývalý programátor organizácie, ktorá má na starosti generovanie náhodných ?ísiel pre lotérie a? v 33 ?tátoch. 54-ro?ný Eddie Tipton algoritmus upravil tak, aby spolu s jeho kamarátmi vyhral po?as ?iestich rokov dokopy a? 2,2 milióna dolárov. Tipton v?ak s?úbil, ?e v?etky podvodom získané peniaze ?tátom vráti. Zrejme aj to je dôvodom, pre?o dostane ove?a men?í trest. Zatia? ale nie je jasné, odkia? tieto peniaze získa.

programátor

zdroj fotografie: AP

Nenechaj si ujs?
Za?ína ve?ký boj vo?i pytliakom. Robotický nosoro?ec Rakamera bude ochra?ova? stáda

25 rokov je síce najviac, ko?ko mu mô?e súd nadeli?, no pod?a odhadov bude jeho trest zrejme ove?a ni??í ? tri a? pä? rokov. Na zlo?ine sa spolu s ním podie?al aj jeho brat Tommy Tipton, dlhodobý kamarát Robert Rhodes a ?al?í. Kým Tommy si u? v Texase odpykáva svoj 75-d?ový trest, Robert sa svojho rozsudku do?kal v?era. Medzi dotknuté lotérie patrí Iowa Lottery, Colorado Lotto, Megabucks, 2by2 ?i Hot Lotto z Iowy. Prvá menovaná im ale 14-miliónovú výhru z roku 2010, na??astie, nikdy nevyplatila.

Eddie Tipton je u? od lotérie, v ktorej pracoval, nadobro odstavený a CEO spolo?nosti s?úbil, ?e na podobné podvody si na?alej budú dáva? ve?ký pozor. Tipton a jeho spolupáchatelia teda mô?u by? naozaj ve?mi radi, ?e dostali ove?a men?ie tresty, ne? mohli ?aka?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.