banner-iphone-7Úlohou Apple, ako jedného z najvä??ích výrobcov, je zabezpe?i? kvalitu a dobrú starostlivos? o zákazníkov. V posledom ?ase v?ak tento gigant robí chyby, ktoré iste neostanú bez pov?imnutia a majú ve?ký dopad na pou?ívate?a.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Apple zasiahli ?al?ie problémy. Tentokrát je na vine nová aktualizácia, ktorá spôsobuje nepríjemnosti a nejedná sa len o minuloro?ný iPhone 6S. V ?om sa batéria vypína u? pri 30 % kapacity, vraj kvôli nadmernému vzduchu pri výrobe. Ak sa batéria tohto modelu dostane na spomínané percento, smartfón sa okam?ite vypne, no po pripojení k adaptéru sa v?ak znova uká?e úrove? batérie na 30 percentách. Druhým variantom je, ?e sa kapacita rýchlo zní?i na 1 %, no na nej ostane smartfón be?a? aj nieko?ko hodín. Najnov?ie prípady sú mierne odli?né a ur?ite ich spôsobuje chybná aktualizácia.

Apple iPhone 6S 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iphone-6s-2-9-0zdroj fotografie: TheVerge

TIP: Problémy s batériou má aj Nexus 6P! Google a Huawei za?ali vy?etrovanie

Práve nová aktualizácia na iOS 10.2 spôsobuje, ?e sa zariadenia ne?akane vypínajú. Pou?ívatelia, ktorí si u? aktualizáciu nain?talovali, v?ak nemajú mo?nos? vráti? sa na predo?lú verziu. Tí, ktorí boli zapojení aj do beta testovania iOS 10.2.1, potvrdzujú, ?e sa ich smartfóny vypínajú pri 30-50 % batérie, aj ke? v zozname zmien aktualizácie neboli zmienené ?iadne úpravy oh?adne diagnostiky stavu batérie. Kalifornský výrobca sa problémom u? zaoberá a ?o najskôr za?ne skúma? tieto nepríjemnosti. Kým Apple problém nevyrie?i, jedinou mo?nos?ou pre po?kodených majite?ov je nosi? so sebou externú batériu. Oce?ujeme ale to, ?e gigant pris?úbil výmenu batérií pre v?etkých majite?ov iPhonu 6S.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]