Pamätá? si aj ty na zlaté ?asy a kúzlo 90-tých rokov minulého a skoré za?iatky 21. storo?ia? V tej dobe neexistovali smartfóny, neboli ?iadne inteligentné televízory ?i digitálni asistenti, ktorí nám pomáhajú v dne?ných d?och. Vtedaj?ie po?íta?e by svojim výkonom zahanbili aj moderné smartfóny.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Technológie jednoducho neboli na tak vyspelej úrovni ako je tomu dnes. Kvôli tomu sa deti a teenagery ?ijúci v tých rokoch museli ka?dodenne vysporiada? z mno?stvom situácií, ktoré ?asto ?ivot skôr zhor?ovali ako z?ah?ovali. Ak pochádza? aj ty z ?old school? generácie, zaspomínaj si s trochou nostalgie, aké to bolo, ke? si sa tie? trápil s niektorým z týchto problémov.

Aké to bolo, ke? Internet Explorer prestal odpoveda?…?

zdroj fotografie: Fabweb

Aké to bolo, ke? si hral Pinball…?

zdroj fotografie: Fabweb

 

Jeden súbor ukrytý pod mnohými prie?inkami

zdroj fotografie: Fabweb

Aké to bolo, ke? tvoja ve?a neprehrala ?erstvo napálené CD…?

zdroj fotografie: Fabweb

Nenechaj si ujs?
Týchto 5 vlastností starých telefónov nám v moderných smartfónoch chýba najviac

Aké to bolo, ke? s?ahovanie jedného súboru trvalo ?ve?nos??…?

zdroj fotografie: Fabweb

Aké to bolo, ke? si musel z ?asu na ?as vy?isti? guli?kovú my?ku…?

zdroj fotografie: Fabweb

Aké to bolo, ke? výber CD albumov trval rovnako dlho ako prehliadanie ?asopisu…?

zdroj fotografie: Fabweb

Aké to bolo, ke? si na jednu pesni?ku ?akal desiatky minút…?

zdroj fotografie: Fabweb

Aké to bolo, ke? si chcel vidie? nový film a musel ís? do po?i?ovne…?

zdroj fotografie: Fabweb

Nenechaj si ujs?
Trávi? pred obrazovkou príli? ve?a ?asu? Vyu?i tieto tipy, ako ochráni? svoje o?i

Aké to bolo, ke? si v telefóne nemal dos? miesta ani pre SMS správy…?

zdroj fotografie: Fabweb

Aké to bolo, ke? si sa musel rozhodnú? medzi volaniami alebo internetom…?

zdroj fotografie: Fabweb

Aké to bolo, ke? si chcel po?úva? pesni?ky z kazety, no najprv si ju musel preto?i? ceruzkou…?

zdroj fotografie: Fabweb

Nenechaj si ujs?
Toto je 20 najpredávanej?ích telefónov v?etkých ?ias. Mal si niektorý z nich?

Aké to bolo, ke? som musel zadáva? kódy do GTA-?ka…?

V?etky tieto situácie si rozhodne za?il ka?dý, kto pre?il aspo? malý kúsok z doby, kedy sme o dne?ných technológiách ani len nesnívali. Aj ke? boli zariadenia omnoho menej výkonné a nebolo ich také mno?stvo, tak sme si vo?ný ?as stále vedeli skráti? rôznymi aktivitami ?i trávením ?asu s priate?mi. ?Staré? ?asy predsa len mali svoje ?aro a mo?no by si sa aj ty chcel niekedy vráti? spä? o pár rokov a pre?i? ich znova. Priznaj sa nám v komentároch, ktoré problémy z vy??ie spomenutých trápili teba?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
17%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]