Nie je to tak dávno, ?o sa televízia Nova s niektorými svojimi stanicami rozhodla napriek nesúhlasu odís? z ná?ho trhu. Podobný scenár si kvôli nespokojnosti chce uplatni? aj televízia Prima, ktorá aktuálne rokuje s na?imi operátormi o termíne odstávky. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Televízne stanice skupiny Prima ?íri takmer ka?dý operátor na Slovensku, a to aj bez súhlasu samotnej televízie. Ich portfólio aktuálne zah??a stanice Prima Cool, Prima Zoom, Prima Love ?i Prima Max. Dostupná je tie? stanica Prima Comedy Central, ale tú prevádzkuje firma Viacom. Televízia Nova na?im operátorom pri odchode hrozila rôznymi ?alobami, no Prima sa chce rozumne dohodnú?. Pod?a generálneho riadite?a, Mareka Singera s vyjadrením pre ?ivé.sk, u? rokujú s na?imi TV providermi, no zatia? nena?li jednozna?né východisko, ako celú situáciu vyrie?i?.

zdroj fotografie: iPrima

Nenechaj si ujs?
Prieskum ukázal, ktorú televíznu stanicu sledujú Slováci naj?astej?ie. Bola to Markíza alebo JOJka?

?éf rozvoja Primy, Martin Cepek, nazna?il pre ?ivé.sk, ?e bude vy?adovaná spolupráca so v?etkými operátormi, ktorí by vypli ?írenie staníc naraz na v?etkých satelitoch a IPTV. Doposia? v?ak termín ukon?enia vysielania men?ích programov skupiny Prima nie je známy a dokonca nie je jasné ani to, ?i sa tento krok uskuto?ní e?te v tomto roku.

Televízia je naopak spokojná so ?írením stanice Prima Plus, ktorá je aktuálne dostupná pre 95 % v?etkých divákov na Slovensku. ?ia?, mnoho ?al?ích ob?úbených televízií z doteraj?ej ponuky operátorov mô?e zmiznú?, no e?te nie je isté, kedy sa tak stane. O prípadných aktualitách budeme samozrejme okam?ite informova?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
5%
Chcem to
10%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
55%
Neznášam to
25%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]