Kontroverzné rozhodnutia niektorých slovenských televíznych staníc týkajúce sa zvy?ovania poplatkov mnohí operátori neprivítali s nad?ením. Napriek tomu ich ponechali vo svojej ponuke a diváci ich tak mô?u aj na?alej sledova? na svojich obrazovkách. Nový prieskum teraz odhalil, ktorá zo slovenských televízií bola za prvých 6 mesiacov tohto roka populárnej?ou. Prieskum dostal k dispózícii portal ?ivé.sk. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Od za?iatku roka sa toho udialo skuto?ne mnoho a mo?no si aj ty zaznamenal zvy?ovanie po?iadaviek slovenských televíznych staníc, ktoré si u operátorov presadili vy??ie poplatky za ?írenie vysielania. Televízia Markíza ale dokázala po ukon?ení vysielania cez DVB-T u?etri? milióny eur. Ako v?ak na tom bola so sledovanos?ou? Popularitu jednotlivých staníc zis?oval u divákov vo vekovej kategórii od 12 rokov nový prieskum.

Líder

Výsledky prezrádzajú, ?e Markíze sa podarilo udr?a? si prvenstvo medzi konkurenciou v ka?dom mesiaci od marca tohto roka. Predtým bola na ?ele televízia JOJ, ktorá v?ak za Markízou do dne?ných dní poriadne zaostáva. Na tre?om mieste sa umiestnila Jednotka, ktorej sledovanos? je oproti jej konkurentom na omnoho ni??ej úrovni. V prieskume bola zahrnutá aj sledovanos? v?etkých televíznych staníc, ktoré patria pod skupiny Markíza Group, JOJ Group a RTVS. Výsledky nie sú o ni? prekvapivej?ie, preto?e aj v tomto prípade boli okrem februára najviac sledované stanice patriace do skupiny Markíza Group. Práve tie si získali prvenstvo aj v hlavnom vysielacom ?ase, a to a? po?as 18-tich júnových dní.

zdroj fotografie: Markíza

Nenechaj si ujs?
Jeden z najpopulárnej?ích slovenských TV operátorov zvy?uje svoje ceny. Mô?e za to Markíza a JOJka

V druhom mesiaci od za?iatku roka si na chví?u prvenstvo uchmatla JOJ Group, no RTVS znova zna?ne zaostáva. Televízia JOJ bez svojich dcérskych staníc v?ak bola zárove? najsledovanej?ou stanicou po?as hlavného vysielacieho ?asu so zastúpením 21,4 %.

Ktoré projekty boli najúspe?nej?ie?

K tomu jej tie? pomohli nadpriemerné výsledky v sledovanosti titulov, ako Prázdniny, Inkognito, V siedmom nebi, ale aj historický seriál 1890. Markíza za TV JOJ zaostávala o 2,3 % a diváci si z jej vysielania ob?úbili najmä program Tvoja tvár znie povedome ?i komediálny seriál Horná Dolná. Ve?kú sledovanos? zaznamenali aj zápasy z Majstrovstiev Európy vo futbale hrá?ov do 21 rokov. Ktorú z na?ich slovenských televíznych staníc naj?astej?ie sleduje? ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]