Súčasťou nadlimitných zákaziek verejného obstarávania osobných a nákladných automobilov či autobusov bude od augusta povinný podiel ekologických vozidiel.

Táto povinnosť sa bude týkať aj lízingu, splátkového predaja, prenájmov, niektorých služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave či služieb, ktoré sa vykonávajú s pomocou vozidla. Počíta s tým zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Nadlimitnou zákazkou sa nemá na mysli nadlimitná zákazka podľa zákona o verejnom obstarávaní, čo by bola nepriama novela tohto zákona. Ide o nadlimitnú zákazku na účely zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy.

Podiel obstarávaných nízkoemisných alebo bezemisných osobných vozidiel, mikrobusov a nákladných áut do 3,5 tony v päťročnom referenčnom období do konca roka 2025 má byť 22 %.

Pri ostatných nákladných automobiloch by mali obstarávatelia a verejní obstarávatelia zabezpečiť 8-percentný podiel týchto vozidiel, no od roku 2026 a tiež v treťom referenčnom období od roku 2031 do roku 2035 by to už malo byť o percento viac. Významný nárast povinného podielu ekologických vozidiel obstarávateľov a verejných obstarávateľov má byť u autobusov a trolejbusov, a to z 34 % v období od augusta 2021 do konca roka 2025 na 48 % od roku 2026.

Za ekologické vozidlo v kategóriách osobné vozidlo, mikrobus alebo nákladné vozidlo do 3,5 tony do konca roka 2025 sa podľa návrhu považuje také, ktoré má emisný limit oxidu uhličitého (CO2) vo výške 50 gramov na kilometer. Od roku 2026 malo byť v týchto kategóriách za ekologické považované vozidlo s nulovými emisiami CO2.

Nákladné automobily nad 3,5 tony a autobusy budú považované za ekologické, pokiaľ budú napríklad využívať elektrickú energiu, prípadne alternatívne palivá, ako vodík, syntetické a parafinické palivo, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), skvapalnený ropný plyn (LPG) či biopalivo.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú