Hypotetická planéta Deväť, označovaná tiež ako planéta X alebo planéta Next, je už od roku 2016 opriadaná rúškom tajomstva. Mnohí ju považujú len za mýtus, iní po nej neprestajne pátrajú. Najnovšie sa ukazuje, že by táto záhadná a vzdialená planéta mala mať inú polohu, ako sa doposiaľ predpokladalo. O téme informoval portál ScienceAlert.

História planéty Deväť

Prvá zmienka o planéte Deväť sa objavila v štúdii publikovanej žurnálom The Astronomical Journal, kde Konstantín Batygin a Michael Brown z Caltechu naznačili, že vo vonkajšej časti Slnečnej sústavy sa nachádza doposiaľ neobjavená planéta.

K vytvoreniu hypotézy o planéte 9 viedli korelácie medzi obežnými dráhami šiestich transneptúnskych telies, ktorých čudné obežné dráhy je možné vidieť na obrázku. Zdroj: Wikipedia

Dôkazom malo byť zvláštne správanie viacerých objektov za Neptúnom, teda za našou najvzdialenejšou planétou – Pluto je aktuálne zaradené ako trpasličia planéta.

Tieto objekty sa nazývajú „extrémne transneptúnske objekty“ a poznáme ich tiež pod názvom ETNO. ETNO sú astronomické objekty, ktoré sa zhlukujú neobvyklým spôsobom a okolo Slnka obiehajú po obrovských eliptických dráhach siahajúcich za obežnú dráhu Neptúnu.

Konkrétne sa pohybujú po dráhach vzdialených 30 až 150 AU, teda vo vzdialenosti až 150-krát väčšej, ako je vzdialenosť Zeme od Slnka (1 AU = 149 597 871 km)

Dvojica astronómov v roku 2016 zistila, že ETNO majú na svojich dráhach v perihéliu (bod na dráhe, v ktorom sú najbližšie k Slnku) rovnaký uhol. Niektorí vedci preto predpokladali, že tieto objekty podliehajú gravitačnému ťahu akéhosi veľmi hmotného objektu. Astronómovia sa pozreli na divný vzorec, vykonali simulácie a dospeli k záveru, že musí existovať ešte jedna ďalšia planéta, ktorá toto nezvyčajné správanie spôsobuje.

Dvojica vedcov, ktorá stojí za celým pátracím ošiaľom po planéte Deväť zverejnila novú štúdiu, prijatú žurnálom The Astrophysical Journal Letters. Štúdia je zatiaľ dostupná na predtlačovom serveri arXiv, kde vedci uviedli, že vo svojich prvotných simuláciách sa dopustili menších chýb a planéta Deväť sa nachádza niekde inde, ako sa doteraz predpokladalo.

V prvom rade treba pripomenúť, že prvotný predpoklad o planéte Deväť vychádza iba zo 6 známych ETNO. Od tej doby však uplynulo už pomerne dosť času a dnes registrujeme minimálne 19 ETNO, čo znamená, že nová štúdia je založená na väčšom množstve údajov, umožňujúcim presnejšie vypočítavanie charakteristiky tejto hypotetickej planéty.

Ďalej treba pripomenúť, že nejde o prvú aktualizáciu prvotných výpočtov. K tej došlo ešte v roku 2019, kedy sa prehodnotila hmotnosť tejto planéty z 10-násobku hmotnosti Zeme na iba 5-násobok a taktiež sa znížila excentricita jej predpokladanej dráhy.

Relatívne pomery veľkosti niektorých známych TNO. Zdroj: Eurocommuter~commonswiki/ Wikipedia

Oprava predchádzajúcich výsledkov

Ako však píše dvojica astronómov na svojom blogu FindPlanetNine, všetky ich doterajšie výpočty a simulácie počítali s tým, že Slnečná sústava je izolovaná entita, v ktorej strede sa nachádza Slnko a všetky objekty, ktoré presiahnu heliocentrickú vzdialenosť nad 10 000 AU sa jednoducho navždy stratia v hlbinách vesmíru.

Hoci podľa vedcov takáto aproximačná schéma nie je úplne na zahodenie, je ďaleko od reality, pretože nezohľadňuje prostredie v ktorom došlo k formovaniu Slnka. Inými slovami, vedci akosi pozabudli zohľadniť to, že Slnko nevzniklo v akomsi izolovanom priestore, ale vo veľmi hustom mraku po boku ďalších hviezd.

To by nevyhnutne znamenalo, že Slnečná sústava sa vo svojom počiatku priamo podieľala na tvorbe vnútornej oblasti Oortovho mračna, sférickej oblasti ľadových objektov a kometárnych jadier, nachádzajúcich sa na okraji slnečnej sústavy za Kuiperovým pásom vo vzdialenosti 2 000 až 100 000 AU. Mimochodom, odtiaľ má pochádzať aj kométa, ktorá vyhubila dinosaury.

Umelecká predstava Planéty 9, ktorá je sfarbením veľmi podobná Neptúnu. Zdroj: ASU/NASA

Po započítaní všetkých premenných, nové simulácie a výpočty vedcom ukázali, že planéta Deväť môže gravitačne ovplyvňovať niektoré z objektov nachádzajúce sa v Oortovom mračne, následkom čoho sú tieto objekty vyslané na cestu bližšie k Slnku do transneptúnkej oblasti Slnečnej sústavy. To v podstate znamená, že niektoré z pozorovaných ETNO môžu v skutočnosti pochádzať z Oortovho mračna.

Na to, aby k tomuto procesu však došlo by planéta Deväť musela mať oveľa excentrickejšiu dráhu ako sa doteraz predpokladalo a ako sa navrhlo v roku 2019. S určitosťou stanoviť excentricitu dráhy planéty Deväť však nepôjde bez toho, aby sa vykonalo viac štúdii o ETNO a určilo sa, ktoré z týchto objektov pochádzajú z vnútorného Oortovho mračna.

Hoci by predložené informácie mali pomôcť s objavovaním planéty Deväť, vzhľadom na jej vzdialenosť a naše technológie je vysoko pravdepodobné, že túto záhadnú hypotetickú planétu sa nám aj tak nikdy nepodarí objaviť. Nehovoriac o tom, že existujú štúdie, ktoré spochybňujú jej existenciu a navyše autorom vytýkajú mnohé nedostatky ich práce.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP