Samsung len pred pár d?ami predstavil svoju najnov?iu vlajkovú lo? Galaxy S8. Tá je poriadne silným konkurentom pre aktuálne smartfóny Apple. Kórejský výrobca si v?ak pri návrhu svojej novinky dal nesmierne zále?a?, a tak sa v nej ocitli aj funkcie, ktoré v ob?úbených iPhonoch, ?ia?, chýbajú. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samsung a Apple sú u? dlhé roky ve?kými rivalmi, no ich prémiové smartfóny v?dy dokázali zákazníkovi prinies? ?pi?kovú výbavu a krásny dizajn. Najnov?í model z dielne kórejského giganta priná?a so sebou mno?stvo skvelých funkcií, no mnohé z nich jeho úhlavnému konkurentovi chýbajú. Samozrejme, v tomto porovnávaní nie sme zaujatí ani na jednu stranu. Pravda je v?ak taká, ?e nová S8-?ka predsa len v nieko?kých veciach výraznej?ie vyniká. Zisti teda s nami, v ktorých sa nový high-end Samsungu diametrálne lí?i od iPhonu.

Samsung Galaxy S8 je vybavený skenerom dúhovky oka

zdroj fotografie: Samsung

Pod?a Samsungu je tento skener omnoho bezpe?nej?í ako be?ný skener odtla?kov prstov. V zariadeniach od Apple by si ho v?ak h?adal márne.

Novú S8-?ku odomkne? aj pomocou funkcie rozpoznávania tváre

zdroj fotografie: Samsung

Táto funkcia je v porovnaní so skenerom dúhovky oka ove?a rýchlej?ia, av?ak postráda na bezpe?nosti, aspo? zatia?, ke??e sa objavili správy o skuto?ne ve?mi ?ahkom oklamaní softvéru. iPhonom táto vymo?enos? zatia? chýba, no v?etko sa mô?e zmeni? u? na jese? tohto roka.

Displej Galaxy S8/S8+ je výrazne vä??í pri zachovaní men?ích rozmerov

zdroj fotografie: Android Authority

Nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy S8 a S8+ oficiálne: Smartfónová revolúcia v podaní Samsungu

Okrem tenkých rámikov sa obrazovky týchto dvoch noviniek lí?ia od iPhonov aj svojou ve?kos?ou. Pre porovnanie, iPhone 7 obsahuje 4,7″ displej a jeho vä??í variant ?Plus? pri?iel na svet s 5,5″ uhloprie?kou. Samsung v?ak vybavil svoje smartfóny 5,8, respektíve 6,2-palcovým displejom, ktorý je ale v?aka pou?itým kon?truk?ným vymo?enostiam stále podstatne men?í.

Novinky od Samsungu mô?e? nabíja? technológiou rýchleho nabíjania alebo bezdrôtovo

zdroj fotografie: Samsung

Obe funkcie, bohu?ia?, iPhonom chýbajú a ich majite?om neostáva ni? iné, ako si na plnú batériu po?ka? podstatne viac.

Samsung nezavrhol 3,5 mm audio jack

zdroj fotografie: PCOnline

V dobe odstra?ovania tohto populárneho konektora v?ak Samsung i?iel opa?ným smerom a k novej S8-?ke tak mô?e pou?ívate? stále pripoji? aj klasické slúchadlá.

So Samsung Pay zaplatí? na klasických ?íta?kách kreditných kariet

zdroj fotografie: Samsung

Nenechaj si ujs?
Doteraz najlep?ím smartfónom Microsoftu je vlastne Samsung Galaxy S8

Touto funkciou v?ak disponuje u? aj predchádzajúca vlajková lo?. Pri platbe tak sta?í, ?e smartfón jednoducho prilo?i? k ?íta?ke a nepotrebuje? k tomu ?iadne ?peciálne NFC tagy ako je tomu pri platbe iPhonom.

Samsung Galaxy S8 dostal aj vlastný systém virtuálnej reality, za ?o v?a?í spolo?nosti Oculus

zdroj fotografie: NDTV Gadgets

Prví zákazníci dostanú pri predobjednaní aj okuliare pre virtuálnu realitu úplne zdarma. Smartfóny od Apple je taktie? mo?né vyu?i? s niektorými okuliarmi pre virtuálnu realitu, ako je napríklad Google Cardboard. Natívnu podporu v?ak neobsahujú.

Zadná strana Samsungov obsahuje aj sníma? tepu srdca

zdroj fotografie: Android Cenral

Túto funkciu v iPhone nenájde? a pokia? si tak chce? zmera? svoj tep srdca, musí? sa obráti? bu? na smart hodinky Apple Watch, alebo na inú, myslíme si, ?e výrazne lacnej?iu alternatívu.

V?aka ?peciálnemu re?imu mô?e? premeni? smartfón na desktopový po?íta?

dexzdroj fotografie: Samsung

Nenechaj si ujs?
Si pripravený? Poznáme oficiálne ceny S8 a S8+ pre Slovensko!

Pomocou tejto funkcie a dokovacej stanice DeX mô?e? novú S8-?ku vyu?i? pre prácu aj v ?peciálnom desktopovom re?ime.

Asistent Bixby obsahuje inteligentnú funkciu, v?aka ktorej doká?e pod?a fotografie poskytnú? pou?ívate?ovi informácie o danom objekte ?i lokalitách

zdroj fotografie: Techreviews

Pomocou tejto vymo?enosti si majite? mô?e zisti? detailnej?ie informácie o danom produkte alebo mieste, ktoré by rád nav?tívil. Siri v?ak zatia? túto funkciu neobsahuje, no nechajme sa prekvapi?, ?o nám Apple na jese? v novom výro?nom iPhone prinesie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
15%
Páči sa mi to
51%
Chcem to
11%
Mám to
2%
Nepáči sa mi to
15%
Neznášam to
6%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]