?ínske vlajkové lode sú po stránke výkonu dokonalé stroje. Ak zoberieme do úvahy aj ich perfektné ceny, ide o naozaj bezkonkuren?né zariadenia v pomere cena / výkon. V ?om ve?ké percento ?ínskych smartfónov stráca oproti svetovým menám, je práve fotoaparát.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najlep?ie fotomobily vä??inou pochádzajú z dielní svetových výrobcov, ako je Google ?i Samsung. Jednozna?ným krá?om mobilných fotoaparátov je v sú?asnosti Google Pixel, ktorý vykazuje naozaj ?pi?kové fotografické schopnosti, ?i u? za dobrých, alebo zlých svetelných podmienok. ?ínski výrobcovia sa svoje smartfóny po fotografickej stránke taktie? sna?ia vylep?ova?, no e?te sme nepo?uli o najlep?om fotomobile z ?íny. ?ínsky web Anzhuo sa v?ak sna?il zisti?, ktorý zo ?tvorice horúcich ?ínskych smartfónov Xiaomi Mi5S, Meizu Pro 6 Plus, Oppo R9s a Vivo X9 fotí najlep?ie. Po?me na to.

Porovnanie ?pecifikácií fotografických sníma?ov:

Xiaomi Mi5S Meizu Pro 6 Plus Oppo R9s Vivo X9
Sníma? Sony IMX 378 Sony IMX 386 Sony IMX 398 Neznámy
Ve?kos? sníma?a  1/2,3″  1/2,9″  1/2,8″  1/2,8″
Ve?kos? pixelov  12 MPx / 1.55 ?m  12 MPx / 1.25 ?m  16 MPx / 1.12 ?m  16 MPx / 1.12 ?m
Zaostrovanie  Fázové, kontrastné  Laserové, fázové, kontrastné Duálne fázové  Fázové, kontrastné
Clona  f/2.0  f/2.0  f/1.7  f/2.0
Optická stabilizácia obrazu Nie  4-osová optická stabilizácia obrazu Nie Nie
LED blesk Duálny LED blesk s úpravou teploty farieb  10-LED blesk s úpravou teploty farieb Klasický blesk Klasický blesk
Aktuálna cena 258 ? 522 ? 362 ? (R9) 401 ?

Rozdiely vo výbave sníma?ov jednotlivých smartfónov sú vidite?né na prvý poh?ad. Xiaomi Mi5S sa pý?i najvä??ím fotografickým sníma?om, ktorý prepustí viac svetla ako konkuren?né sníma?e. Meizu Pro 6 Plus exceluje v stabilizácii, ke??e je vybavený 4-osovou optickou stabilizáciou a taktie? má najsilnej?í blesk. Oppo R9s sa mô?e pochváli? perfektnou clonou f/1.7, v?aka ktorej sú fotografie svetlej?ie ako v prípade konkurencie. Takto si vedú aktuálne vlajkové lode známych ?ínskych výrobcov vo fotografovaní.

Scéna 1: Interiér

Prvá fotografia je testom automatického vyvá?enia bielej farby. Na fotografii z Meizu Pro 6 Plus si mô?eme v?imnú? mierne na?ltnutú ?avú stranu bielej steny, pri?om tá pravá má zelenkastý odtie?. Ostatní traja konkurenti sú na tom s vyvá?ením bielej ve?mi dobre. Asi najlep?ie z nich vychádza Oppo R9s, ktoré sa pý?i najsvetlej?ou fotografiou.

Druhý test prebiehal v prostredí ladenom do chladných farieb. Vivo X9 má tendenciu obnovova? bielu farbu na pôvodnú, neutrálnu. Najreálnej?ie túto scénu zachytil Oppo R9s, kým fotografia z Meizu Pro 6 Plus má najhor?iu sýtos? farieb. Xiaomi Mi5S je niekde medzi Vivo X9 a Oppo R9s.

Posledný interiérový test prebiehal bez akéhoko?vek umelého osvetlenia. Meizu Pro 6 Plus sa v tomto prípade spoliehalo na 4-osovú optickú stabilizáciu. Automatika fotoaparátu zvolila uzávierku 1/4 sekundy a pomerne nízke ISO 640. Výsledkom je najlep?ie farebné podanie a tie? jasnos? fotografie. Na druhej prie?ke sa v tomto teste umiestnilo Xiaomi Mi5S. Aj ke? ISO bolo automatikou nastavené na vysokú hodnotu 6400, ve?ký sníma? sa postaral o perfektné detaily fotografie, farebné podanie a tie? minimálny ?um. Vivo X9 by sme zaradili na tretie miesto kvôli ni??iemu jasu fotografie a priemernému farebnému podaniu. Najhor?ie z tejto ?tvorice dopadol OPPO R9s, aj ke? nesie najvä??iu clonu. Pozorova? mô?eme aj hor?iu saturáciu farieb a badate?ný je aj vy??í ?um.

Scéna 2: Exteriér

Zmenou scény z interiéru na exteriér sa fotografické schopnosti v?etkých ?tyroch konkurentov vyrovnávajú. Vyvá?enie bielej previedli v?etky sníma?e ve?mi podobne, rovnako ako nastavenie expozície. V prípade Meizu Pro 6 Plus a Oppo R9s si mô?eme v?imnú? ?iv?ie farby a ?aleko od nich nie je ani Vivo X9. Najlep?í výkon pri tejto scéne podalo Xiaomi Mi5S, ktoré sa pý?i reálnymi farbami a nepreexponovaným pozadím.

Test detailov, pri ktorom boli fotografie v?etkých ?tyroch testovaných smartfónov priblí?ené na 100%, odha?uje prekvapenia. Aj napriek a? 16 MPx sníma?u vo Vivo X9 a OPPO R9s nie sú ich fotografie po priblí?ení dostato?né ostré. Úplne iné je to pri Meizu Pro 6 Plus a Xiaomi Mi5S, ktoré poskytujú naozaj ostré detaily. Jednozna?ným ví?azom tohto testu je Pro 6 Plus, ktoré k detailom pripája aj naozaj ?ivé farby.

V nasledovnom teste makro fotografií korektné vyvá?enie bielej ponúkajú len dvaja zo ?tvorice, Vivo X9 a OPPO R9s. Fotografia z Meizu Pro 6 Plus má ove?a teplej?ie farby, ktoré nekorigujú s realitou. Xiaomi Mi5S je zasa presným opakom Pro 6 ?Pluska? a farby jeho fotografie sú pomerne vyblednuté. Algoritmus fotoaparátov pre vyvá?enie bielej dvoch naposledy spomínaných smartfónov nie je dobre vyladený pre takéto situácie.

Pri fotografii ulice sa ukázali problémy OPPO R9s a Vivo X9 s vyvá?ením bielej a polarizáciou. Farby fotografie z R9s-ka sú a? príli? modrasté, zatia? ?o farby fotoaparátu Vivo X9 sa v tomto teste tiahnu do ?lta. Túto scénu najpresnej?ie zachytilo Xiaomi Mi5S, ktoré nasleduje Meizu Pro 6 Plus s miernym na?ltnutím.

Tá istá fotografia, no priblí?ená. Opä? sa ukazuje perfektná ve?kos? sníma?a Xiaomi Mi5S, ktorý je jednozna?ným ví?azom v ostrosti.

Scéna 3: Noc

Dostalo sa, samozrejme, aj na test no?ných fotografií. Ako sme predpokladali, Oppo R9s vytvára najjasnej?ie fotografie v?aka ve?kej clone f/1.7.

Rovnaká fotografia po priblí?ení vykazuje markantné rozdiely. V perfektnom svetle sa ukazuje 4-osová optická stabilizácia obrazu v Meizu Pro 6 Plus, ktorého no?ná fotografia ponúka najostrej?ie detaily. Automatika nastavila ISO na výbornú hodnotu 500, ?o znamená minimálny ?um. Na druhé miesto by sme posunuli Xiaomi Mi5S a v tomto prípade opä? hrá rolu ve?kos? jeho sníma?a. Priblí?ené fotografie z Oppo R9s a Vivo X9 pripomínajú skôr impresionistické ma?by.

Nechýba ani ulica v noci. Tento test asi najlep?ie poukazuje na schopnosti automatického vyvá?enia bielej v?etkých ?tyroch sníma?ov. Najpresnej?ie farby v tomto prostredí poskytli Meizu Pro 6 Plus a OPPO R9s. Vivo X9 fotografiu zachytil so studenej?ími farbami, Xiaomi Mi5S zasa s príli? teplými.


zdroj fotografie: Dglte

Ak by sme mali ur?i? ví?aza tohto ve?kého fotoporovnania, vo?ba by ur?ite padla na Meizu Pro 6 Plus. Smartfón cez de? produkuje fotografie s o nie?o vy??ou saturáciou farieb, no jeho no?né fotografie majú v?aka optickej stabilizácii perfektné detaily.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]