Pri ?lajkovaní? príspevkov na sociálnych sie?ach by sme mali by? dostato?ne rozvá?ny. Ak toti? niekto ozna?í tla?idlom ?Pá?i sa mi to? nenávistný komentár, mô?e za to by? obvinený a potrestaný ako tento mu?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Celý súdny spor vznikol kvôli tomu, ?e 45-ro?ný ?vaj?iar na Facebooku ?lajkoval? komentáre pod príspevkami aktivistov pre ochranu práv zvierat. ?alobu na neho podal Erwin Kessler a skupina pre ochranu zvierat, ktorej velí. Pod?a nich sa to dá pova?ova? za rasizmus a antisemitizmus. Tento spor sa v?ak odohral e?te v roku 2015, kedy sa na Facebooku viedla diskusia o tom, ktoré organizácie by sa mali zú?astni? vegánskeho festivalu.

Facebook-aplikácia
zdroj fotografie: Pixabay

Ako teda nakoniec obvinený ?vaj?iar skon?il? Súd mu nabalil pokutu vo vý?ke 4000 ?vaj?iarskych frankov, ?o je v prepo?te okolo 3681 ?. Mu? sa síce vo?i rozhodnutiu mô?e odvola?, no pod?a informácií tak neurobí a pokutu rad?ej zaplatí. Právnik potom smeroval na súd nieko?kými nará?kami. Napríklad, pod?a neho by mal súd poriadne zvá?i?, ?i je vhodné bra? ?lajkovanie? rovnakou váhou ako iné formy re?i, ktoré sa ?astej?ie pou?ívajú v prípadoch ohovárania.

Nenechaj si ujs?
Vedel si, ?e ak zo svojho smartfónu odin?taluje? túto aplikáciu, výdr? batérie sa mô?e zdvojnásobi??

?Ak chcú súdy ?alova? ?udí za lajky na Facebooku, potrebujeme v krajine trojnásobný po?et sudcov,? dodal právnik. ?Toto sa tie? prirodzene mô?e bra? aj ako útok na slobodu slova,? varuje právnik.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.