Funkcie, výkon a dizajnová rozmanitos? smartfónov sú v dne?nej dobe naozaj pestré. Ruka v ruke v?ak s nimi idú aj aplikácie, ktoré pou?ívame a samozrejme ?iadny moderný pou?ívate? nesmie zabudnú? ani na sociálne siete. Pou?ívanie aplikácií sa v?ak odrá?a na spotrebe batérie. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnoho pou?ívate?ov tak ?asto trápi krátka výdr? batérie. Ve?kú ?as? z nej si okrem hardvéru ukroja aj samotné aplikácie, ktoré pou?ívame takmer neustále. Jedna z nich je v?ak v spotrebe energie absolútnou jednotkou, no, bohu?ia?, v negatívnom zmysle. Tento fakt odhalil vo svojej správe aj mobilný ekonóm John Koetsier. Pre?ho bolo taktie? zará?ajúce, ?e odin?talovanie jednej aplikácie doká?e takým výrazným spôsobom ovplyvni? výdr? batérie. Celý ?objav? bol realizovaný pomocou iPhonu 7. Ten si John kúpil v nádeji, ?e jeho batéria je schopná vydr?a? napája? pýchu amerického výrobcu po celý de?.

zdroj fotografie: FonTech

Nenechaj si ujs?
Daj zbohom zasekanému Messengeru! Facebook na Slovensku spú??a jeho od?ah?enú Lite verziu

?oskoro si v?ak uvedomil, ?e výdr? vôbec nie je taká, ako si predstavoval a za to v?etko mohla iba jedna jediná aplikácia – Facebook. Táto aplikácia má na batériu naozaj markantný vplyv, no u ka?dého pou?ívate?a sa mô?e percentuálna spotreba výraznej?ie lí?i?. Existuje v?ak aj alternatíva v podobe ?Lite? verzie aplikácie, ktorá je k na?im zariadeniam podstatne prívetivej?ia, av?ak výrazne zredukovaná po funk?nej stránke. Myslí?, ?e Mark Zuckerberg tento nemalý problém so spotrebou niekedy v budúcnosti vyrie?i?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
18%
Chcem to
9%
Mám to
18%
Nepáči sa mi to
32%
Neznášam to
9%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]