Internetový gigant Google ka?dý de? priná?a novú grafiku vo svojom vyh?adáva?i, ?ím ?u?om pripomína udalosti z minulosti. Pred pár d?ami oslávili dôle?ité 115. výro?ie objavenia kusu najstar?ieho známeho po?íta?a na svete. Volá sa Po?íta? z Antikytéry alebo Mechanizmus z Antikytéry. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Objavený bol pri gréckom ostrove Antikytéra a le?al pod vodou viac ako 2000 rokov. Po?íta? sa ponoril spolu s lo?ou a objavený bol a? na prelome 20. storo?ia skupinou rybárov, ktorí sa potápali po ve?eri. Jeden z nich sa vrátil k posádke s bronzovou rukou, ?o bol prvý nález z vraku Antikytéra. Po dvoch rokoch, teda v roku 1902, na?iel archeológ pod menom Valerios Stais medzi mincami, sochami a keramickými hmotami zelený hrdzavý kus kovu. Práve to bol prvý kus najstar?ieho známeho po?íta?a – Mechanizmus Antikytéra.

po?íta? z antikytéry

Takto nejako mohol mechanizmus vyzera?, ke? bol vyrobený

zdroj fotografie: Screenshot / YouTube / Antikythera

nenechaj si ujs?
Poh?ad do minulosti: ?o sa nachádzalo v útrobách historicky prvého osobného po?íta?a?

Posledné desa?ro?ia sa vedci sna?ia pomocou röntgenových snímkov a CT skenov prís? na to, ako po?íta? pôvodne vyzeral. Predpokladá sa, ?e vyrobený bol medzi rokom 200 a? 70 pred na?im letopo?tom. Zariadenie s ve?kos?ou hodín obsahovalo komplikovanú zbierku pribli?ne 30 blokovacích, spriadacích zariadení, ktoré ovládali ?íselníky sledujúce Slnko, Mesiac, zatmenie ?i planéty. Oto?ením ru?nej k?uky vy?nievajúcej z pravého (pravdepodobne dreveného) rámu zariadenia sa otá?ali ozubené kolesá, ktoré posúvali ru?i?ky na ?íselníky – umo??ujúc pou?ívate?ovi presne predpoveda? zatmenie a prechod nebeských telies cez oblohu.

?Ni? rovnako alebo podobne sofistikované sa znova neobjaví minimálne tisíc rokov.?, pí?e Jo Marchant pre Smithsoniánsku in?titúciu. Skeny z roku 2016 dokonca odhalili akýsi ?títok s vysvetlivkami. Obsahoval napríklad informácie o farbách zatmenia, ?o boli v tej dobe podrobnosti, ktoré sa pou?ívali pri vytváraní astrologických predpovedí. Výskumníci v?ak nevedia a zrejme ani nikdy nebudú vedie?, aký bol ú?el tohto zariadenia a kto ho pou?íval. Napriek tomu stále dúfajú, ?e ?al?ie výskumy pomô?u odhali? odpovede na doteraz nezodpovedané otázky.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.