Nedávno bola zverejnená analýza Európskej komisie, ktorá porovnávala ceny za dáta a telefonovanie. Na analýzu upozornila občianska iniciatíva „Chcem si vyberať“, pričom Slovensko sa v tomto ukazovateli zaradilo medzi krajiny, ktoré sú v Európe najdrahšie. To sa však nepáčilo regulačnému úradu a mobilným operátorom, takže sme sa stali svedkami menšieho konfliktu.

Ako to celé začalo

Kauza sa postupne stupňovala najmä vďaka mnohým vyjadreniam a obvineniam. Začalo sa to najmä reakciou zo strany regulačného úradu, ktorý poukázal na fakt, že do analýzy sa nezapočítali ceny operátorov O2 a 4ka. Regulačný úrad to spravil namiesto Európskej komisie a výsledok bol, že Slovensko patrí naopak medzi najlacnejšie krajiny v Európe.

Iniciatíva sa však voči tomuto tvrdeniu tvrdo ohradila a vyzvala Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, aby si začal plniť svoju zákonnú povinnosť, ktorou je ochrana efektívnej hospodárskej súťaže a záujmov koncových užívateľov. Okrem toho ďalej uviedla, že regulačný úrad slovenskú verejnosť hrubo zavádzal a poskytoval nepravdivé tvrdenia.

Zobraziť celú galériu (0)
Printscreen/chcemsivyberat

Iniciatíva sa totiž odvolávala na metodiku analýzy, v ktorej je jasne vysvetlené, že v každej krajine sú do porovnania zahrnutí dvaja, maximálne traja najväčší operátori. Ponuky menších operátorov pritom neboli zaradené až v 19 z 28 krajín únie.

S výsledkami analýzy sa však nestotožňujú ani slovenskí mobilní operátori. Niektorí z nich sa nedávno vyjadrili, že na mobilnom trhu sa ceny paušálov znižujú, pričom zákazníci majú za rovnakú cenu väčšie balíky dát. Okrem toho poukázali aj na to, že analýza podľa nich nezohľadňuje veľkosť jednotlivých trhov a najmä kvalitu infraštruktúry, do ktorej musia operátori investovať nemalé prostriedky.

Tvrdenia iniciatívy a reakcia operátorov

V redakcii sme sa tejto téme venovali podrobnejšie z čoho vzišiel aj rozhovor s jedným z predstaviteľov občianskej iniciatívy „Chcem si vyberať“, Michalom Rybárikom.

Ten v rozhovore okrem iného uviedol, že cenová úroveň služieb je vždy závislá nielen od nákladov, ale tiež od toho, v akom prostredí podnikateľ pôsobí, ako sa správajú jeho zákazníci, akej konkurencii je vystavený a či musí alebo nemusí ceny znižovať, lebo konkurencia ich má vysoké tiež.

Ďalej však tvrdí, že jedným z nástrojov, ako znížiť ceny môže byť aj vznik virtuálneho operátora, ktorí v niektorých európskych krajinách fungujú úplne bežne.

„Na fungovanie virtuálneho operátora je potrebné, aby operátori na takýto účel sprístupnili svoje site. Dobrovoľne to nemajú dôvod urobiť, lebo by tým zvýšili konkurenciu. Preto jediná cesta je, aby im takúto povinnosť uložil regulátor,“ povedal Rybárik a ďalej pokračoval.

„Pri rozumne nastavených veľkoobchodných cenách nie je dôvod, aby sa na Slovensku virtuálni operátori nepresadili. Tunajší trh nie je oproti iným v EÚ natoľko odlišný, aby preň platili iné pravidlá.

Zaujímalo nás, ako sa k celej kauze stavajú slovenskí operátori a čo si myslia o tvrdení, že cenám na Slovensku by mohol pomôcť vznik virtuálnych operátorov.

„Uvedenú iniciatívu evidujeme a chápeme ju ako snahu lokálnych poskytovateľov služieb rozširovať svoje podnikateľské aktivity. Plne sa však stotožňujeme s pohotovou reakciou regulačného úradu, ktorý vyvrátil zavádzajúce údaje, o ktoré sa iniciatíva opierala a tak dokázal, že cenová úroveň na Slovensku je pre zákazníkov priaznivá aj v porovnaní s inými krajinami EÚ.

Aj z údajov cenového porovnania RÚ je zrejmé, že na Slovensku máme nadštandardne fungujúce konkurenčné prostredie. V súvislosti s pripravovanou aukciou na 5G frekvencie vieme zo skúseností potvrdiť, že uvalenie povinností na účastníkov výberových konaní, ktorých presné parametre a teda ani ekonomický vplyv nie je v danom momente známy, generuje viac problémov ako osohu pre všetky zúčastnené strany a je právne pochybné.

5G aukcia a následné investície do sietí 5G, ku ktorým budú operátori viazaní, budú enormné a preto otázku garancie veľkoobchodného prístupu a ponuky považujeme v tomto momente za nerelevantnú. Všetky podniky, ktoré s nami chcú rokovať o využívaní našej siete za obojstranne férových podmienok sú vítané aj dnes,“ uviedla pre FonTech.sk hovorkyňa spoločnosti O2 Slovakia Tereza Molnár.

Reakcia Orange sa príliš nelíši, no poukazuje najmä na viaceré faktory, ktoré nie sú podľa spoločnosti v analýze zohľadnené.

„Predmetnú analýzu Európskej komisie nepovažujeme za relevantnú a presnú, pretože ignoruje dôležitý kontext z pohľadu poskytovania konvergentných služieb, teda mobilných aj pevných v jednom balíku. Porovnanie zároveň nezohľadňuje veľkosť samotného trhu a úroveň dotácií na zariadenia ako sú mobilné telefóny.

Okrem toho v štúdii chýba podstatný atribút v podobe porovnania kvality sietí a infraštruktúry, do ktorých musia prevádzkovatelia investovať, čo má vplyv na výsledné ceny služieb. V našom prípade štúdia vo vybraných kategóriách neporovnáva správne ponuky a opomína niektoré ďalšie výhody pre zákazníkov, ako sú bezplatné skupinové hovory.

Dokument navyše pracuje iba s nominálnymi číslami a nie so skutočnou úrovňou využívaním služieb. Sme presvedčení, že slovenský zákazník si môže vybrať medzi lacnejšími cenami a vyššou kvalitou sietí a služieb. Trh považujeme za vysoko konkurenčný, s viacerými hráčmi a inovatívnym portfóliom produktov,“ uviedla pre FonTech.sk Alexandra Piskunová, hovorkyňa Orange Slovensko.

Ďalej sa však Orange vyjadril aj k cieľu občianskej iniciatívy „Chcem si vyberať“. „V súlade s podmienkami verejnej konzultácie sme zaslali naše pripomienky k pripravovanej 5G aukcii priamo úradu. Vo všeobecnosti, v procese prípravy 5G aukcie neplánujeme komentovať prípadné ďalšie návrhy ostatných hráčov alebo iných organizácií. Sústredíme sa na naše argumenty a vysvetlenia k tejto odbornej téme,“ doplnila Piskunová.

Na základe vyjadrení oboch operátorov môžeme povedať, že s predmetnou analýzou nesúhlasia a majú k nej isté výhrady. Preto nebude prekvapením, že v podobnom duchu sa vyjadril aj operátor Telekom.

„Tieto analýzy sa objavujú každý rok a opakovane sa s nimi nemôžeme stotožniť. Ich metodika totiž nereflektuje celý slovenský trh, sú v nej zahrnutí iba vybraní operátori a niektoré produkty, ktoré nie sú vhodne vyberané resp. chýbajú tam viaceré kampane, dáta zadarmo i vianočné ponuky. Pokiaľ ide o výšku cien, v štúdii nás do vyššej cenovej hladiny vystrelil najmä ukazovateľ parity kúpnej sily.

Všeobecne platí, že na mobilnom trhu sa ceny paušálov znižujú a v rámci konkurenčného boja neustále existuje tlak na znižovanie cien. Zákazníci majú za rovnakú sumu väčšie balíky dát. Pre ceny volaní platí nový princíp – väčšina paušálov nemá jednotkové minúty, ale neobmedzené volania celý mesiac a ďalšie služby k tomu.

Navyše samotná štúdia jasne potvrdila, že priemerné ceny v roku 2019 oproti 2018 viditeľne klesli. Pokiaľ má analýza reflektovať pozíciu celého slovenského trhu voči Európe, potom by mali byť v prieskumoch zarátaní všetci hráči. V tomto smere má regulačný úrad správny postreh,“ uviedol pre FonTech.sk hovorca spoločnosti Michal Korec.

Na otázku, či ceny naozaj závisia od počtu konkurencie a širšom výbere pre zákazníka Korec dodal, že to tak byť nemusí. „Každá krajina má odlišné náklady na fungovanie sietí či cenotvorbu. Do cien služieb sa premietajú investície za siete, poplatky za licencie (to je oblasť, ktorú môže ovplyvniť štát, napr. pri aukcii na 4G a 5G siete), výstavbu a udržiavanie sietí a ďalšie elementy na čele s veľkosťou zákazníckej bázy. Ceny komponentov nie sú odlišné, ale je iné postaviť sieť v Maďarsku či Holandsku vzhľadom na terény krajín a iná situácia je na Slovensku.

Na druhej strane počet operátorov, so sieťou aj bez nej (virtuálnych) nemusí mať vplyv na pozíciu krajiny v európskom porovnaní. V ČR je 70 možností, na Slovensku 7 a v prieskume EK vyšli približne rovnako“.

Rozhodne sa až po aukcii?

Podľa vývoja celej situácie sa zdá, že každá zo zúčastnených strán má svoje vlastné ciele a argumenty. Občianska iniciatíva „Chcem si vyberať“ netají, že za ňou stoja ľudia a firmy, ktorí majú záujem pôsobiť ako virtuálni operátori.

Z vyjadrení je však zjavné, že mobilní operátori držia spolu, pričom dokonca obhajujú praktiky regulačného úradu. Je pravdepodobné, že celý spor sa upokojí alebo vyhrotí až na spomínanej aukcii 5G sietí.

Žiaľ, operátor 4ka svoje stanovisko do uzávierky poslať nestihol, no po obdržaní ho okamžite doplníme.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú