Pre OnePlus 2 je dostupný nový OxygenOS 3.0.1

banner-oneplus2Drvivá vä??ina nielen ?ínskych, ale i svetových výrobcov balí systém Android do rôznych nadstavieb. Samsung pou?íva TouchWiz, Xiaomi MIUI, Huawei má EMUI a spolo?nos? OnePlus má svoju nadstavbu OxygenOS. Posledný menovaný výrobca usilovne pracuje na vylep?ení svojej nadstavby. Dôkazom je u? druhá beta verzia systému Android 6.0 Marshmallow, ktorý je doplnený o OxygenOS vo verzii 3.0.1.

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Druhá beta je miernou evolúciou tej prvej a priná?a zopár nových funkcií. Nevýhodou tohto buildu je v?ak skuto?nos?, ?e je dostupný jedine pre OnePlus 2 a zvy?né smartfóny spolo?nosti ostali zatia? ochudobnené o novú verziu nadstavby. Navy?e aktualizácia nie je dostupná cez OTA a systém sa tak dostane do zariadenia jedine manuálnym flashnutím. Dúfajme, ?e stabilná verzia systému bude ?oskoro dostupná pre v?etky zariadenia od OnePlus a bude sa ?íri? raketovou rýchlos?ou pomocou OTA aktualizácii. Ni??ie sú uvedené niektoré zo zmien, ktoré mo?no nájs? v najnov?ej verzii:

OnePlus 2 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


  • Roz?írený re?im Doze, ktorý sa postará o lep?iu optimalizáciu spotreby batérie
  • Vylep?enie skenera odtla?kov prstov pre rýchlej?ie a presnej?ie rozpoznávanie
  • Pridaná funkcia odstránenia procesov be?iacich na pozadí
  • Uzamknutie nedávno spustených aplikácií, ktoré nechcete odstráni?
  • Oprava chyby pri vlastnom výbere sie?ového operátora
  • Klávesnica Swiftkey aktualizovaná na verziu 6.3.3
  • Opätovné pridanie funkcie nastavenia vyvá?enia farieb
  • Vylep?enia fotoaparátu vrátane opravy stabilizácie obrazu

Pre kompletný návod na in?taláciu novej beta verzie pre OnePlus 2 nav?tívte oficiálnu stránku spolo?nosti, kde sa nachádza podrobný postup. In?talácia je na vlastnú zodpovednos?. Pod?a po?tu nových funkcií a opráv súdime, ?e stabilná verzia tu bude ?o nevidie?.

Stiahnu? OxygenOS 3.0.1

Zdroj: Phandroid.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]