Ak sa ti zdá, ?e vývoj mobilných telefónov u? nieko?ko rokov stojí na m?tvom bode, nemusí to tak presne by?. Skvelou uká?kou v tomto prípade mô?e by? aj DBEIF D2017, ktorý je nabitý zaujímavými funkciami. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tradi?né mobily e?te neumierajú a vä??ina nových modelov si zakladá predov?etkým na nekompromisnej kon?trukcii, ktorá vydr?í v?etko. V úvode spomínaný DBEIF D2017 je ve?ký 149 x 72 x 27.3 mm, ?o odpovedá pribli?ne 3 priemerným 5,5-palcovým smartfónom polo?ených na sebe. Kon?trukcia je tvorená predov?etkým extra tvrdým a plastovým krytom s kovovými blokmi po bokoch. Celkovo sa hmotnos? vy?plhala a? na 350 g.

zdroj fotografie: Banggood.com

Ultra ve?ká batéria

Za v?etkým stojí predov?etkým extra ve?ká 9800 mAh batéria, ktorá spolu so zabudovaným USB výstupom robí z tohto mobilu aj ú?innú powerbanku. Samotný beh zariadenia je ve?mi úsporný. Vo vnútri toti? nájdeme pou?itý ?ipset od spolo?nosti MediaTek, 128 MB pamäte RAM a menej ne? 2 GB interného úlo?iska. Nechýba ani mo?nos? roz?írenia kapacity pomocou microSD karty do ve?kosti 8 GB. To v?etko sta?í pre beh ?peciálneho opera?ného systému.

zdroj fotografie: Banggood.com

Kúpi? DBEIF D2017 za 33 ?

Pou?itý 3,5-palcový displej ponúka rozlí?enie iba 480 x 320 s jemons?ou 164 ppi, ?o je presne rovnaká ve?kos? a rozlí?enie ako mal úplne prvý iPhone. Pou?itý displej je zárove? vybavený dotykovou vrstvou a mô?e by? pou?itý aj na pre prevod rukopisu na text. Tento zaujímavý kúsok techniky v?ak obsahuje aj drobný fotoaparát s rozlí?ením men?ím ne? 1 megapixel. Mobil podporuje DualSIM funkcionalitu pre obe SIM karty v re?ime 2G.

zdroj fotografie: Banggood.com

Analógové vysielanie na Slovensku nefunguje od roku 2011

Mo?no najvä??ím lákadlom mô?e by? schopnos? prijíma? analógové TV vysielanie v?aka vysúvacej anténe. Teraz ?a v?ak musíme sklama?, lebo na Slovensku skon?ilo analógové vysielanie v roku 2011, podobne ako vo vä??ine krajín sveta. Do roku 2018 je e?te mo?né sledova? analógovú TV v ?íne a do roku 2020 na Filipínach. Mobil sa predáva v 4 farebných verziách. Balenie obsahuje nabíjací USB adaptér, microUSB kábel, manuál v ?ín?tine a vymenite?nú batériu. Aktuálna cena DBEIF D2017 je menej ako 33 ? s dopravou zadarmo.

zdroj fotografie: Banggood.com

zdroj fotografie: Banggood.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
25%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
8%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]