Mobilný operátor O2 sa chystá zvýšiť ceny svojich fakturovaných paušálov, medzi ktorými sú staré O2 paušály, nové O2 SMART paušály, O2 Dáta, O2 Moja Firma, O2 Fér na faktúru, O2 Telemetria, Internet s bonusom Mini, O2 Mini, ale aj Internet na doma.

Zmena ceny sa tak dotkne drvivej väčšiny portfólia operátora, poplatku sa bez splnenia podmienok vyhnú len zákazníci využívajúci predplatené karty. O2 totiž zavádza Digitálny bonus, kvôli ktorému zvýši ceny o 2 € mesačne pre vybrané služby, pokiaľ zákazník nesplní určité podmienky. O téme informuje Živé.sk.

Zákazníci O2 bez predplatenej karty tak môžu očakávať zavedenie spomínaného Digitálneho bonusu, ktorý v praxi zvýši cenu mesačného poplatku pri všetkých fakturovaných službách operátora, no po splnení určitých podmienok sa im táto „prirážka“ odráta a cena služby tak ostane nezmenená. Spoločnosť plánuje zavádzať tento „bonus“ podľa jednotlivých období, kedy zákazníci uzatvorili svoje zmluvy.

O2 chce zákazníkov donútiť k využívaniu elektronických služieb

Najskôr však poplatok 2 € uvidia na faktúre od 29. júna tí, ktorí majú zmluvu s O2 uzatvorenú do 30. apríl 2020. Neskôr sa v auguste poplatok rozšíri aj na klientov, ktorí majú zmluvu uzatvorenú od 1. mája 2020 do 29. júna 2020.

Operátor tak prakticky zákazníkom nanúti aktiváciu Digitálneho bonusu, ktorý predstavuje elektronickú faktúru v mobilnej aplikácií alebo na webe, využitie digitálneho boxu pre dokumenty a digitálne uhrádzanie faktúr.

O2

O2 chce presadiť, aby ľudia začali vo väčšej miere využívať mobilnú aplikáciu a elektronické služby. Pokiaľ si zákazník aktivuje tento Digitálny bonus, teda začne využívať doručovanie elektronických faktúr, digitálny box pre dôležité dokumenty a bude uhrádzať faktúry elektronicky, poplatok 2 € mu účtovaný nebude. To sa vzťahuje na všetky telefónne čísla, pokiaľ budú splnené podmienky.

Tento bonus môžu využiť používatelia smartfónov v aplikácii Moje O2, ale aj na webe. Pokiaľ však zákazník so zmenou nesúhlasí, teda nechce využívať Digitálny bonus, a zároveň nechce platiť o 2 € mesačne naviac, môže odstúpiť od zmluvy do 1 mesiaca.

Operátori