Mobilný operátor O2 sa dostal po lupu arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (AK RPR), ktorá vyšetrovala sťažnosť voči prezentácii programu O2 Fér na faktúru na stránkach operátora po tom, čo operátor v máji zaviedol Digitálny bonus a zvýšil ceny vybraných služieb. Na tému ako prvý upozornil portál Živé.sk.

Nedostatočne informoval nových zákazníkov o zdražení

V polovici mája operátor O2 avizoval zvýšenie cien drvivej väčšiny svojho portfólia spolu so zavedením Digitálneho bonusu, kvôli ktorému stúpli ceny o 2 € mesačne pre vybrané služby, pokiaľ zákazník nesplnil určité podmienky.

O2 chcel týmto krokom donútiť zákazníkov k využívaniu digitálnych služieb prostredníctvom vlastnej mobilnej aplikácie, pričom podmienkou bola aktivácia Digitálneho bonusu, ktorý predstavuje elektronickú faktúru v mobilnej aplikácií alebo na webe, využitie digitálneho boxu pre dokumenty a digitálne uhrádzanie faktúr.

Operátor začal svojich klientov neskôr na zmeny upozorňovať aj formou SMS správ, pričom poplatok 2 € sa na faktúre objavil najprv zákazníkom, ktorí uzavreli s O2 zmluvu do 30. apríla 2020 a neskôr sa v auguste rozšíril aj na tých, ktorí zmluvu uzavreli od 1. mája 2020 do 29. júna 2020.

To si však vyslúžilo podanie oficiálnej sťažnosti na O2, ktoré podľa sťažovateľa nedostatočne informovalo nových zákazníkov programu O2 Fér na faktúru o blížiacom sa zdražení.

Napriek následnej argumentácii operátora, ktorý podotkol, že po splnení podmienok na získanie digitálneho bonusu budú mať zákazníci O2 Fér na faktúru program naďalej bez poplatku, bola arbitrážna komisia naďalej nespokojná.

Prezentoval nižšiu cenu než v skutočnosti bola

Po oznámení zvyšovania cien totiž O2 túto informáciu priamo neuvádzalo na stránke programu a napriek tomu, že to v danom čase reflektovalo aktuálne platný cenník, ktorý lákal na nulový poplatok, mal podľa komisie operátor túto informáciu uvádzať aj pri prezentácii produktu, a to najmä vo vzťahu k novým, potenciálnym zákazníkom.

Komisia má za to, že v tomto prípade ide o produkt, s opakovanými plneniami – nie jednorazový, a preto zmena finančných podmienok, za ktorých sa služba poskytuje je podstatnou informáciou pre spotrebiteľov, resp. uvádzaná v reklame v prípade, ak zadávateľ už vedel o zmene vo výške poplatku,“ znie vyjadrenie AK RPR. 

Splnenie uvedených podmienok na získanie bonusu totiž nemusí vyhovovať každému zákazníkovi, a preto ani nie každý zákazník tento bonus podľa AK RPR získa.

Zobraziť celú galériu (1)
O2 stále inzeruje mesačný poplatok programu O2 Fér na faktúru ako nulový, avšak malými písmenkami cenu špecifikuje / Zdroj: Screenshot / O2

Na základe týchto faktov tak komisia rozhodla, že operátor nevenoval dostatočnú pozornosť týmto reklamným tvrdeniam v čase, kedy už vedel o zmene podmienok a informácia o cene zbudzovala v reklame dojem, že je nižšia ako v skutočnosti je. AK RPR preto uznala sťažnosť za opodstatnenú a vyzvala O2 k zmene alebo úprave reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Sťažnosti na nesprávne označovanie obsahu sa nedávno dotkli aj viacerých televíznych a rozhlasových vysielateľov, ktorým Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila dokonca aj viacero pokút, o ktorých sme informovali v tomto článku. Hlavným dôvodom bolo predovšetkým nesprávne označenie vysielaného obsahu, ktorý nemal byť určený mladšej kategórii divákov.

Pošli nám TIP na článok



Teraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom