Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) zhodnotila na nedávnom zasadnutí ďalšie sťažnosti a podnety na televíznych a rozhlasových vysielateľov, pričom podľa rozhodnutí v tlačovej správe udelila viacero sankcií najmä populárnych televíziám a začala niekoľko správnych konaní. Hlavným dôvodom k udeleniu pokút televíziám bolo predovšetkým nesprávne označenie vysielaného obsahu, ktorý nemal byť určený mladšej kategórii divákov.

Tento štátny orgán okrem iného pravidelne vykonáva kontroly a prešetruje sťažnosti týkajúce sa rozhlasového a televízneho vysielania.

Na svojom poslednom zasadnutí z 20. mája rada udelila viacero pokút vo výške nad 3000 € niekoľkým vysielateľom.

Na výšku udelených pokút však má vplyv aj aktuálna situácia týkajúca sa koronavírusu, a preto sa RVR rozhodla udeliť finančné pokuty v najnižšej možnej výške.

Rozhlas nevyhradil dosť času slovenským pesničkám, televízie zasa vysielali nevhodný obsah pre maloletých

Podľa nedávnej správy tak orgán udelil sankciu Rozhlasu a televízii Slovenska za nedodržanie povinného vysielacieho času určeného na reprodukciu slovenskej hudby. Rozhlasové stanice sú totiž podľa zákona povinné vyhradiť aspoň 35 % vysielacieho času pre slovenskú hudobnú tvorbu, pričom RTVS bola udelená sankcia za nedodržanie tejto povinnosti v 4 mesiacoch minulého roka.

Pixabay

Finančnú pokutu vo výške 3319 € dostal vysielateľ televízie Markíza a TV JOJ. Sankcia bola udelená v prípade televízie Markíza za odvysielanie upútavky na film Atomic Blonde s prvkami násilia.

Za rovnaký prešľap dostal takúto pokutu aj vysielateľ MAC TV (TV JOJ), ktorý v októbri minulého roka odvysielal v poobedňajších hodinách upútavku obsahujúcu vystrihnuté násilné scény z filmu Kuriér 2.

Nenechaj si ujsť
Aj na Slovensku odštartovala nová spravodajská televízia CNN Prima News

Samotný film navyše TV JOJ označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, hoci mal byť klasifikovaný ako nevhodný do 15 rokov.

Markíza / TV JOJ

Okrem toho odvysielala JOJ-ka aj film 50 odtieňov šedej, ktorý počas vysielania označila za nevhodný pre divákov do 15 rokov. Film však obsahuje erotické scény a kvôli nesprávnemu obmedzeniu tak televízia nesplnila požiadavky pre ochranu maloletých divákov.

Za toto porušenie dostal vysielateľ MAC TV ďalšiu pokutu vo výške 663 €. Nejde pritom o prvý prešľap tejto televízie, podobné problémy s nesprávnym označovaním programov mala TV JOJ už v minulosti, za čo jej boli taktiež udelené finančné sankcie.

Ďalšiu pokutu dostala televízia TA3 za odvysielanie programu Pozrime sa na to, ktorý v značnej miere obsahoval vyjadrenia v ruštine, čím televízia porušila povinnosť pre vysielanie programov v štátnom jazyku. RVR udelila v tomto prípade pokutu vo výške 165 €. Rovnakú sankciu dostala opäť aj televízia JOJ, a to za nedoručenie štatistík tomuto štátnemu orgánu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú