Facebook do svojej aplikácie Messenger neustále pridáva rôzne vychytávky, aby na? nalákal e?te viac pou?ívate?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V poslednej dobe sa v?ak vývoj aplikácie uberá úplne novým smerom. Do Messengeru toti? Facebook po novom pridá internetových robotov, ktorí ti budú pomáha? pri práci ?i konverzáciách. V minulosti sa u? gigant pokú?al o vyu?itie podobných botov, no v tom ?ase slú?ili pre konverzáciu medzi ?lovekom a botom. Nakoniec sa aj ukázalo mno?stvo chýb a bot nebol schopný vies? ani len základnú konverzáciu. Av?ak to sa kone?ne mení!

messengerzdroj fotografie: Facebook

Po novom u? boti budú ove?a u?ito?nej?í. Pomáha? budú pri konverzáciách reálnych ?udí, a to iba vtedy, ke? budú potrební. Ak si nedávno ?ítal ?lánok asistentovi umelej inteligencie pod názvom ?M?, tak ur?ite vie?, o ?om je re?. Práve on je k?ú?ovým prvkom Messengeru do budúcnosti. V sú?asnosti doká?e jednoduché úlohy, ako napríklad posielanie platieb, zdie?anie polohy ?i vytváranie plánov. Boti tým pádom získavajú druhú ?ancu a tentokrát to u? s nimi vyzerá ove?a s?ubnej?ie.

zdroj fotografie: Facebook

Nenechaj si ujs?
Umelá inteligencia s vlastným asistentom u? aj v Messengeri! Pozri sa, ako bude vyzera?

V budúcnosti tak mô?e? o?akáva? hlb?iu integráciu tých najpopulárnej?ích slu?ieb a najs?ahovanej?ia aplikácia na svete získa opä? kus funkcionality navy?e. Bude to kone?ne vítaný krok a stretne sa s pozitívnou odozvou u pou?ívate?ov?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.