Apple za?alo sprístup?ova? novú aktualizáciu pre svoje iPhony a iPady. iOS 10.3 priná?a okrem funkcie Find My AirPods a vylep?ení asistentky Siri e?te jednu zásadnú zmenu, ktorú vä??ina pou?ívate?ov ani nepostrehne.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jedná sa o prechod na nový systém súborov, ktorý Apple nazvalo Apple File System. Doteraz be?ali v?etky iPhony a iPady na zastaranom systéme súborov HFS+, ktorý bol vyvinutý e?te pred 30 rokmi. Tento krok s?ubuje silné ?ifrovanie a plynulej?í chod iPhonov a iPadov do budúcna. Po nain?talovaní aktualizácie mô?e dokonca pou?ívate? spozorova? viac GB vo?ného úlo?ného priestoru.

Apple iPhone 7 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iOSzdroj fotografie: CNBC

Tieto vylep?enia síce znejú lákavo, no proces aktualizácie je trochu riskantný. Ak sa toti? niektoré súbory nepodarí previes? do nového Apple File System, mô?u by? vymazané. Pote?ujúcou správou v?ak je, ?e aktualizácia koluje u? jeden de? a milióny pou?ívate?ov nehlásia oh?adom aktualizácie ?iadne problémy.

iOSzdroj fotografie: Idownloadblog

nenechaj si ujs?
Tento koncept uzamykacej obrazovky iOS by si mal Apple ur?ite ?o najskôr zobra? k srdcu!

Zdá sa, ?e zamestnanci Apple tak odviedli skvelú prácu. Vopred v?ak upozor?ujeme, ?e in?talácia aktualizácie mô?e trva? dlh?ie z dôvodu zmeny systému súborov. Táto zmena je pre Apple významným mí?nikom. Zamestnanci Googlu ?i Microsoftu si zrejme tie? nenechali ujs?, ako sa kalifornskému gigantovi tento update podaril. Nakoniec sa ale aktualizácia zaobi?la bez fanfár a be?ní pou?ívatelia zmenu ?ahko prehliadli.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
23%
Páči sa mi to
62%
Chcem to
6%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
2%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.