Nebolo to a? tak dávno, kedy celý technologický svet le?al priamo pri nohách fínskemu výrobcovi telefónov s názvom Nokia. Po ne??astných rozhodnutiach vrchných predstavite?ov si na malú chví?u musel aj ten najvä??í fanú?ik tejto stále ve?mi ob?úbenej spolo?nosti da? od jej výrobkov pauzu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Táto prestávka vo výrobe nových zariadení v?ak dlho netrvala a len pár mesiacov dozadu za?ila Nokia zm?tvychvstanie, o ktoré sa pri?inia ?al?ia spolo?nos? s názvom HMD Global. Aby tých zmien u kedysi najpopulárnej?ej technologickej spolo?nosti sveta nebolo málo, po ukon?ení spolupráce s Microsoftom sa spolieha Nokia výhradne na mobilný opera?ný systém Android. Po skuto?ne ohromnom come-backu tak tento výrobca predstavil hne? tri nesmierne lákavé smartfóny, ktoré sa vyzna?ujú vysokou kvalitou a na??astie sa oficiálne predávajú aj v Európe.

Nokia 6 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Nokiazdroj fotografie: Facebook/Phone Designer

Napriek tomu, ?e sú tieto zariadenia pomerne úspe?né a ponúkajú slu?nú výbavu, v?ak nejde o ?iadne high-endy. Na skuto?nú vlajkovú lo? Nokie s nekompromisnou porciou výkonu toti?to stále ?akáme. Toto ?akanie si mô?eme spríjemni? najnov?ím prepracovaným konceptom pripravovaného vlajkového modelu, ktorý ponesie ozna?enie Nokia 9. Samotný koncept tohto zariadenia pritom vôbec nemusí by? ?aleko od jeho reálnej podoby, nako?ko sa opiera o doposia? známe informácie. Po dizajnovej stránke je taktie? zhotovený v jednotnom ?týle, s akým pri?la u? spomínaná menej výkonná trojica modelov.

zdroj fotografie: Facebook/Phone Designer

Nenechaj si ujs?
Vlajková lo? Nokie pozná svoju predbe?nú cenu! Aká je v porovnaní so Samsungom ?i Apple?

Predná strana Nokie 9 by pod?a tohto konceptu mala dosta? 5,5-palcový bezrámikový displej s pomerom strán 2:1. Nad týmto panelom figuruje predná selfie kamera a hlasný reproduktor, pri?om rovnaký sa nachádza aj pod ním. Ovládacie tla?idlá sa z dôvodu zmen?enia rozmerov spodnej brady dostali priamo na displej. Zadná strana je azda najviac in?pirovaná menej vybaveným súrodencom s názvom Nokia 6. A? na stredový panel s duálnym fotoaparátom a dvojitým LED bleskom je celá plocha pokrytá kvalitným hliníkom. Pod ním sa má v 6,2 mm hrubom tele skrýva? procesor Snapdragon 835, ktorý majú dop??a? zatia? neznáme komponenty.

zdroj fotografií: Facebook/Phone Designer

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
65%
Chcem to
15%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
12%
Neznášam to
3%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]