banner-mi-band-2
Spolo?nos? No.1 ako popredný ?ínsky výrobca smartwatch si udr?iava svoju vedúcu pozíciu na trhu a predstavuje ?al?iu generáciu smartwatch série G. Séria G sa zameriava na tie lacnej?ie smartwatch s opera?ným systémom zalo?eným na jadre Nucleus RTOS.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po kon?truk?nej stránke sú No.1 G6, ako inak, ve?mi dobré zvládnuté. Ni? iné od spolo?nosti No.1 o?akáva? ani nemô?eme. Ka?dé hodinky prichádzajú s unikátnym dizajnom a to platí aj o G6. Tá prichádza so ?týlovým gumeným remienkom, prichádzajúcim v takzvanom sendvi?ovom prevedení, ?o znamená, ?e je zlo?ený z dvoch vrstiev v rôznych farbách. Malá ?as? spodnej vrstvy vychádza na povrch len pár mm od krajov remienka. Spodná strana taktie? obsahuje ?peciálne kanáliky pre odvádzanie potu tak, ako voda na podrá?ke topánok. Náramok je navy?e mo?né celkom jednoducho vymeni? za iný, ?o zvládne ka?dý dobrý hodinár i domáci kutil.

Hlavné telo smartwatch je vytvorené z poctivého odolného kovu. Z ochranných dôvodov je okrúhly displej s rozlí?ením 240×240 vnorený hlb?ie do tela, ?ím sa výrazne zni?uje ?anca po?kriabania ochranného skla. Na pravej strane nájdeme 2 tla?idlá zatia? neznámych funkcií a tie? jedno tla?idlo nájdeme aj na ?avej strane. Samozrejmos?ou je senzor tepovej frekvencie na zadnej strane zariadenia.

Základy softvéru, na ktorom be?í No.1 G6, dodáva spolo?nos? Mediatek a je postavený na jadre Nucleus RTOS. Výrobca umo??uje stiahnutie verzie softvéru s ?eským prekladom. No.1 G6 ponúkajú pokro?ilé funkcie, ako je napríklad krokomer, meranie kvality spánku, vzdialené ovládanie fotoaparátu, zobrazovanie notifikácií a iné. Spárovanie s va?im smartfónom prebieha pomocou Bluetooth 4.0. Takúto komunikáciu je mo?né nadviaza? s iOS zariadeniami, rovnako ako aj Androidom.

TEORETICKÉ OKIENKO | Opera?ný systém od Mediatek postavený na Nucleus RTOS

Jedná sa o opera?ný systém roz?írený predov?etkým pri smartwatch ni??ej cenovej kategórie. Tento opera?ný systém je mo?né pre výrobcov zariadení pomerne ?ahko upravi? a prispôsobi? si ho vlastným po?iadavkám. Kvôli zlej licen?nej politike Mediateku je tento opera?ný systém pre vývojárov nadmieru nevýhodný. Z toho dôvodu o ?om mô?eme poveda?, ?e je uzavretý, aj ke? v realite tam ?asto vieme doin?talova? predpove? po?asia cez Bluetooth. Systém je ve?mi nenáro?ný na hardvér a dosahuje výbornej plynulosti. Zabudnú? v?ak mô?eme na multitasking. Systém zvládne iba jednoduché úkony na pozadí, ako je meranie krokov a spánku.

Tieto smartwatch sú v sú?asnosti v predpredaji za 38 ?, ?o je trochu vysoká cena vzh?adom na to, ?e nepodporujú karty SIM ani microSD. Hovory je mo?né vybavova? vzdialene cez propojenie Bluetooth priamo z vá?ho zariadenia.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]