Masívne systémové obchádzanie zákona a predraženie telekomunikačných služieb v miliónoch eur. Také sú zistenia občianskeho združenia Slovensko.Digital. Viaceré ministerstvá sa totiž podľa združenia pri predlžovaní svojich zmlúv na IT služby odvolávajú na výnimku zákona, za ktorú už Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v minulosti udelil vysokú pokutu. „Slovensko.Digital považuje zistenia za natoľko závažné, že je našou povinnosťou konať. Z tohto dôvodu pripravujeme podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad SR,“ uvádza sa ďalej na blogu združenia uverejneného na stránke Denníka N. Sankcie údajne môžu čakať rezorty vnútra, kultúry či práce.

Slovensko.Digital sa vo svojich tvrdeniach opiera o prelomové rozhodnutie ÚVO voči Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Ten ešte v roku 2003 uzatvoril zmluvu o zriadení virtuálnej privátnej siete, a to bez súťaže, priamo so spoločnosťou Slovanet, a.s. Do roku 2016 následne uzatvoril bez súťaže 32 dodatkov, ktorými predmet zmluvy podstatne zmenil a objem zmluvy rozšíril o dodatočné služby za milióny eur. Geodézia sa pri prvotnej zmluve aj všetkých jej dodatkoch odvolávala na dávno zrušenú zákonnú výnimku, podľa ktorej sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahoval na tie obchodné prípady, keď verejný obstarávateľ nakupoval telekomunikačné služby za účelom ich ďalšieho poskytovania. Geodézia ignorovala fakt, že výnimka je už roky v zákone zrušená a že aj keby zrušená nebola, nemôže ju na túto zmluvu a dodatky použiť, za čo jej ÚVO uštedril pokutu takmer 150 tis. eur.

Obdobne ako Geodézia však podľa zistení Slovensko.Digital. postupovali aj iné štátne inštitúcie. Na rovnakú výnimku sa odvolávali aj ministerstvá vnútra, kultúry či ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. To napríklad uzatvorilo so spoločnosťou SWAN a.s. zmluvu na vytvorenie virtuálnej privátnej siete v roku 2007. Zmluva mala skončiť v roku 2011 a mala byť vyhlásená nová súťaž s aktuálnymi cenami. Nestalo sa tak, naopak bolo uzatvorených 8 dodatkov. Predmet zmluvy sa dodatkami zmenil na klasické poskytovanie dátových služieb, ktoré sa rozšírili na desiatky ďalších štátnych organizácií. „Rezort preto platí napríklad za 1 Mbit pripojenie jednej pobočky Sociálnej poisťovne sumu 1 134 eur za mesiac. Len za dátové pripojenie Sociálne poisťovne a jej pobočiek platí štát 1 700 000 eur bez DPH ročne,“ konštatuje združenie.

Zobraziť celú galériu (0)
Pixabay (úprava redakcie)

Na základe tejto zmluvy sú podľa jeho zistení za tieto ceny pripojené aj všetky Úrady práce a Inšpektoráty práce na Slovensku, teda celkovo 64 štátnych úradov a desiatky ďalších inštitúcií podriadených týmto úradom. V Českej republike by pritom podľa združenia takéto riešenie stálo desatinu ceny. „Pri týchto cenách a počtoch pripojených miest sa predraženie dátových služieb na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR pohybuje v jednotkách miliónov eur ročne oproti trhovým cenám,“ tvrdí Slovensko.Digital.

Vo všetkých sledovaných prípadoch sa jedná o štandardizované dátové služby a prenájom bežne dostupných hardvérových zariadení. Zo zmlúv neplynie, že by súčasťou plnenia boli nejaké autorskoprávne chránené diela. Podľa združenia preto neexistuje technická ani právna prekážka, ktorá by bránila ukončiť staré, desať a viac rokov staré zmluvy, a vyhlásiť férovú súťaž na nového dodávateľa, ktorý bude poskytovať služby za dnešné, zrejme často až zlomkové ceny.

„Všetkým zmieneným ministerstvám hrozí pokuta vo výške 5 % zmluvnej ceny z takto nezákonne uzatvorených zmlúv a dodatkov za posledné 3 roky. Podstatnejším, než samotné uloženie pokuty, je ten fakt, že dochádza k úplne zbytočnému masívnemu plytvaniu verejných peňazí,“ dodáva združenie.

Využívanie dodatkov je však podľa neho praxou aj na Ministerstve pôdohospodárstva SR, Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR, či na Ministerstve dopravy a výstavby SR a na Slovenskej pošte. Slovensko.Digital taktiež považuje za „pozoruhodné“, že hoci v týchto prípadoch zrejme nejde o typické „nevypovedateľné“ zmluvy, úrady sa k nim takto správajú a sami seba presviedčajú, že ináč ako podľa dodávateľom nadiktovaných podmienok to nejde.

Občianske združenie Slovensko.Digital je dobrovoľným, mimovládnym, nepolitickým, neziskovým občianskym združením. Jeho cieľom je najmä prispieť k vytvoreniu transparentného a efektívneho systému investícií z verejných zdrojov do informačno-komunikačných technológií. Členom Slovensko.Digital sú okrem iných aj spoločnosti O2 Slovakia, Radiolan, a T-Systems, podnikajúce v oblasti telekomunikačných služieb.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom