Dlhé roky sa vedú búrlivé diskusie o tom, ?i je slovenským národným ?portom futbal alebo hokej. Nu?, nech u? je pravda akáko?vek, z dlhodobého h?adiska sme v druhom zo zmienených ?portov úspe?nej?í. Hoci je pravdou, ?e to tak mo?no v posledných rokoch nevyzerá, ná? národ je s ?adovým hokejom jednoducho spätý.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Sved?í o tom fakt, ?e sa nám podarilo po?as na?ej krátkej samostatnej histórie získa? viacero významných ocenení, z ktorých je nepochybne tým najpamätnej?ím prvé miesto z Majstrovstiev sveta pred 15 rokmi. Odvtedy v?ak pretieklo ve?a vody a po úspechoch a oceneniach sa, a? na jednu svetlú výnimku z roku 2012, akoby z?ahla zem. ?oraz vä??ia ?as? fanú?ikov sa tak chtiac nechtiac od toho reálneho za?ala obraca? k tomu po?íta?ovému, respektíve konzolovému. Aspo? v ?om toti? mô?e na?e malé Slovensko na?alej konkurova? tímom, ako je Kanada, Rusko ?i ?védsko.

Na kompletnú Tipsport ligu mô?eme zatia? zabudnú?

Práve v?aka tomu sa NHL od spolo?nosti Electronic Arts u nás te?í nemalej ob?ube. S poriadnym hrá?skym skillom alebo na nízkej obtia?nosti to toti? Slovensko ?avou zadnou natrie ruskej zbornej, ale aj trom korunkám ?i krajine javorového listu. Pravým fanú?ikom slovenského hokeja v?ak napriek tomu stále v tejto hre ?osi chýbalo. Spolo?nos? stojaca za touto ?portovou simuláciou toti? doposia? neprejavila záujem o práva na na?u Tipsport ligu, ktorá sa tak v ?iadnej z hier tohto typu nenachádzala. Bohu?ia?, táto skuto?nos? sa nezmení ani s príchodom NHL 18.

Na svoje si prídu najmä obyvatelia stredného Slovenska

Nenechaj si ujs?
Pou?ívate?ské prostredie v Xboxoch prejde radikálnou zmenou. Microsoft nasadil nádherný dizajn, ktorý si zamiluje?

Napriek tomu sa predsa len mô?eme te?i? na jedného hrdého zástupcu, za ktorého si budeme môc? zahra? historicky po prvýkrát. Týmto zástupcom je úradujúci majster Tipsport ligy, HC´05 iClinic Banská Bystrica. Do najnov?ej NHL-ky toti? pribudne hokejová Liga majstrov, ktorej sa zmienený klub v nadchádzajúcej sezóne zú?astní. Spolu s ním tak do tejto hry pribudne ?al?ích 9 tímov z Rakúska, Ve?kej Británie, Bieloruska, Po?ska a Francúzska. Hoci si teda zatia? o pohár Vladimíra Dzurillu nezahráme, vidie? slovenského zástupcu v tejto hre jednozna?ne pote?í. Jedného d?a sa mo?no do?káme aj ?al?ích.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]