Slovensko sa pre zahraničných filmárov stáva čoraz atraktívnejšou lokalitou na filmovanie, v objeme nakrútených filmov a seriálov však porovnaní so susednou Českou republikou či Maďarskom stále zaostáva. Zvrátiť nepriaznivý stav sa pokúša aj Slovenská filmová agentúra (SFA), ktorej úlohou je zatraktívniť našu krajinu v očiach zahraničných investorov a prilákať ku nám nové filmové štáby.

Na tému filmových projektov nakrútených na Slovensku, silných aj slabých stránok našej krajiny ako i budúcej stratégie pre získanie nových investícií, sme sa porozprávali s manažérkou Slovenskej filmovej agentúry, Zuzanou Bielikovou. Ako sme sa v rozhovore dozvedeli, rozvoj filmovej infraštruktúry a propagácia Slovenska ako filmovej krajiny nikdy neboli intenzívnejšie, krok však s okolitými krajinami strácame v kľúčovej oblasti.

V rozhovore sa dozvieš:
  • V akej miere sa na filmovaní na Slovensku podpísala pandemická situácia
  • Ktorá streamovacia služba našu krajinu vyhľadáva najviac
  • Aké veľké projekty sa u nás tento rok nakrúcali a ktoré produkcie boli naopak zrušené
  • Odpoveď na fámy, či sa u nás nakrúcala aj očakávaná sci-fi snímka Duna
  • V čom je Slovensko pre zahraničných filmárov atraktívne a aké výhody ich pri filmovaní v našej krajine čakajú
  • Prečo filmári pri nakrúcaní dávajú prednosť susedným krajinám
  • V akej oblasti sa Slovensko dostalo na vrchné priečky krajín EÚ
  • Aký bude mať následok vládou stanovená úprava dotácií pre audiovizuálny priemysel

Situácia spojená s COVID-19 ochromila filmový priemysel po celom svete. Aká je v súčasnosti situácia na Slovensku? Majú zahraničné štáby stále povolenie a záujem nakrúcať aj na Slovensku?

Slovensko je na príchod zahraničných štábov pripravené a záujem z ich strany je, avšak v aktuálnej situácii je cestovanie za filmovými lokáciami komplikovanejšie. Zahraničné štáby čoraz častejšie vyhľadávajú na nakrúcanie filmové ateliéry, pretože je to z hľadiska súčasnej epidemiologickej situácie bezpečnejšie – menej presunov, jednoduchšie trasovanie v prípade nákazy, uzavretý priestor, ktorý sa dá ľahšie dezinfikovať…

Slovensko nedisponuje filmovými ateliérmi, ktoré by vyhovovali zahraničným štábom na nakrúcanie. Ďalším faktorom je, že poisťovne neumožňujú poistiť nakrúcanie voči škodám spôsobeným prípadnou nákazou členov štábu na ochorenie COVID-19.

Aké významné zahraničné projekty sa na Slovensku za posledný rok nakrúcali? Ktoré lokality filmári vyhľadávajú najviac?

Posledným veľkým projektom, ktorý sa nakrúcal na Slovensku bolo nakrúcanie piatej rady obľúbeného seriálu Van Helsing, ktorý sa čiastočne nakrúcal na Slovensku. Medzi obľúbené lokality zahraničných filmárov už tradične patria slovenské hrady a zámky a slovenská príroda.

Screenshot / Facebook / Správy RTVS

Populárnou destináciou filmárov častokrát býva susedná Česká republika alebo Maďarsko, pričom Slovensko sa v tomto ohľade zdá trocha obchádzané. Čo stojí za záujmom zahraničných štábov o tieto lokality? Je podľa Vás Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami konkurencieschopné?

Do Českej Republiky a Maďarska cestujú zahraničné filmové štáby hlavne kvôli cenovo dostupným a profesionálne vybaveným filmovým ateliérom. Nakrúcanie v ateliéri doplnia nakrúcaním v zaujímavých lokáciách. Pri nakrúcaní niektorých projektov v týchto krajinách sa podarí dostať zahraničný štáb na Slovensko, ako to bolo napríklad v prípade nakrúcania filmu Red Sparrow.

Ako som už spomenula, v SR neexistujú filmové ateliéry, ktoré by dokázali poskytnúť vyhovujúce zázemie pre vysokorozpočtové projekty, a preto sa u nás nakrúca pomenej a kratšie. Nakrúcanie na Slovensku je pre zahraničných filmárov zaujímavé, a to z toho dôvodu, že je „neopozerané“ a aj vďaka možnosti o refundáciu 33 % prostriedkov, ktoré producenti pri výrobe filmových a televíznych diel investujú na Slovensku.

V čom vidíte hlavné výhody Slovenska v očiach zahraničných filmárov a v akých oblastiach by sme sa podľa Vás naopak mohli zlepšiť? 

Hlavné výhody nakrúcania na Slovensku sú hlavne zaujímavé lokácie, profesionálne filmové štáby, kvalitné služby a intenzita dotácie poskytovanej Audiovizuálnym fondom pre filmové projekty realizované na Slovensku, ktorá sa zvýšila na 33 % oprávnených výdavkov rozpočtu filmového projektu.

Produkčná spoločnosť The Weinstein Company začala natáčať druhú sériu televízneho seriálu Marco Polo. Zahraničný štáb, ktorý tvorí viac ako 350 ľudí a 120 komparzistov z 20 krajín sveta, natáčal aj na Slovensku. Na snímke zábery z natáčania v Súľovských vrchoch. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Slovensko sa tak výškou možného čerpania dotácie dostalo na čelné priečky rebríčka krajín EÚ v podpore audiovizuálneho priemyslu spolu s Rumunskom (35 %), Maďarskom, Poľskom, Estónskom či Holandskom (30 %). Najväčším handicapom v konkurencieschopnosti s ostatnými krajinami sú neexistujúce filmové ateliéry.

Plánujú sa takéto ateliéry na našom území vybudovať? 

Registrujeme viacero plánov na vybudovanie filmových ateliérov na Slovensku, uvidíme, ktorý z nich sa nakoniec aj zrealizuje.

Veľkou udalosťou bola avizovaná správa o tom, že Netflix pri nakrúcaní druhej série fantasy hitu Zaklínač navštívi aj našu krajinu. Posledné správy ale naznačujú, že filmári ku nám nakoniec nezavítajú. Viete nám povedať, či nakrúcanie seriálu predsa len bude prebiehať aj na Slovensku?

Nakrúcanie druhej série seriálu Zaklínač sa malo čiastočne realizovať aj na Slovensku, avšak producenti sa vzhľadom ku komplikáciám spôsobeným koronakrízou rozhodli filmovanie na lokáciách v zahraničí zrušiť a výroba sa realizuje len vo filmových ateliéroch v Anglicku.

HBO je producentom, ktorý veľmi často podporuje lokálnu slovenskú a českú tvorbu. Patrí práve HBO k najaktívnejším pri natáčaní na Slovensku alebo ho už stihol niekto iný vystriedať?

HBO aktuálne spustilo kanál HBO Max, ktorý plánuje veľkú časť svojich projektov vyrábať na lokáciách mimo USA, uvidíme ale, či sa niektorý z projektov podarí dostať aj na Slovensko. Čo sa týka streaminogvých platforiem, tak častejšie sa na Slovensku nakrúcali projekty, ktoré boli distribuované na platforme Netflix (Marco Polo, Van Helsing, A Boy Called Christmas) alebo Amazon (Hanna).

TASR/Erika Ďurčová

Podľa stránky IMDB sa v našej krajine nakrúcala aj očakávaná sci-fi snímka Duna. Je táto informácia pravdivá?

Nie, táto informácie nie je pravdivá.

Aký najväčší projekt sa doposiaľ na Slovensku nakrúcal? Existuje naopak veľký film alebo seriál, ktorý mal byť produkovaný aj u nás, no tvorcovia napokon našu krajinu obišli?

Čo sa týka objemu preinvestovných finančných prostriedkov, tak je to jednoznačne seriál Marco Polo. SFA sa sústreďuje na projekty, ktoré majú potenciál sa v našej krajine zrealizovať.

Akú veľkú sumu teda Netflix na Slovensku pri seriáli Marco Polo preinvestoval? 

V tomto prípade bola na Slovensku preinvestovaná suma približne 2 milióny eur.

TASR/Erika Ďurčová

Ktoré veľké projekty vám „prileteli“ na stôl a budú sa ešte natáčať na Slovensku v roku 2020 a v roku 2021?

To je zatiaľ v štádiu riešenia. Filmoví producenti nás častokrát zaviažu mlčanlivosťou už v štádiu príprav, pretože si veľmi dôsledne strážia PR a marketingovú stratégiu.

V roku 2019 bola v parlamente schválená úprava dotácií pre audiovizuálny priemysel. Z čoho nová legislatíva pozostáva a aké má dôsledky pre nakrúcanie zahraničných projektov na Slovensku?

Producenti v audiovizuálnom priemysle môžu od začiatku roka 2020 žiadať o refundáciu 33% prostriedkov, ktoré pri výrobe filmových a televíznych diel investovali na Slovensku.

Nakrúcanie úspešného českého filmu Pomaľované vtáča Zdroj: Pomaľované vtáča/PubRes

Cieľom podporného programu pre audiovizuálny priemysel je okrem rozvoja kultúrnych hodnôt a umeleckých diel aj profesionálny rast, rozvoj technológií či investícií a posilnenie konkurencieschopnosti slovenského audiovizuálneho priemyslu.

Zvýšenie podpory nasleduje trend vo viacerých európskych krajinách, v ktorých podpora audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom tzv. vratiek je bežnou a v súčasnosti progresívne rastúcou formou podpory.

TASR/Erika Ďurčová

Baviť sa o preinvestovaných sumách na Slovensku v tomto roku má aktuálne len malý význam. Vedeli by ste nám však priblížiť, koľko u nás zahraniční filmári preinvestovali napríklad v roku 2019? 

Môžem poskytnúť údaje k programu 5 – podpora audiovizuálneho priemyslu. Program 5 je zameraný na podporu audiovizuálneho priemyslu v súlade so zákonom a nadväzujúcou Vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 o filmovom projekte.

Po zásadnej úprave určených podmienok (zníženie vstupného limitu preinvestovaných výdavkov z pôvodných 2 mil. eur na 150 tisíc. resp. 300 tisíc eur) fond v roku 2019 v tomto programe zaregistroval 28 nových projektov s predpokladanou sumou investície v Slovenskej republike vo výške 27,5 milióna eur.

Vyvíjajú sa na zatraktívnenie našej krajiny pre zahraničných filmárov aj ďalšie aktivity? Aké?

V roku 2018 vznikla Slovenská filmová agentúra (SFA) ako osobitná organizačná zložka Audiovizuálneho fondu. Vznikla tak platforma, ktorá aktívne prezentuje možnosti nakrúcania filmov na Slovensku, mapuje a sprostredkúva aktivity filmových profesionálov a kontinuálne sa venuje práci s domácimi aj zahraničnými producentami, ktorí chcú nakrúcať na Slovensku.

V marci 2019 filmový štáb spoločnosti BBC pri nakrúcaní minisérie Dracula navštívil Starý zámok v Banskej Štiavnici Moviestillsdb

K primárnym cieľom SFA patrí zvyšovanie príležitostí pre neštátne investície do audiovizuálnej produkcie v Slovenskej republike, rozvoj filmovej infraštruktúry a propagácia Slovenska ako „filmovej krajiny“. Sekundárnym cieľom je podpora turizmu v jednotlivých regiónoch.

Novým cieľom SFA je aj propagácia ekologizácie filmového priemyslu a vypracovanie odporúčaní pre nakrúcanie filmov so znižovaním ekologickej záťaže.

SFA svoje ciele úspešne dosahuje prostredníctvom aktívnej prezentácie ako na Slovensku, tak aj na medzinárodnom filmovom trhu, počas osobných stretnutí aj na špeciálnych podujatiach – účasťou na vybraných filmových trhoch a festivaloch v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (Marché du Film Cannes, European Film Market v Berlíne, prezentácia na MFF Karlove Vary) a tiež samostatnou účasťou na vybraných trhoch filmových lokácií (Focus v Londýne, AFCI Cineposium v Petrhorade).

TASR/Erika Ďurčová

Na webovom sídle SFA funguje databáza lokácií a produkčná databáza, ktorá slúži ako základný informačný portál pri komunikácii so záujemcami o nakrúcanie filmov na Slovensku. Webové sídlo SFA s adresou www.filmcommission.sk bolo spustené vo februári 2019 a predstavuje komplexnú prezentáciu Slovenska ako filmovej krajiny.

Obsahuje údaje o krajine, hraniciach, okolitých krajinách, klimatických podmienkach, filmovej a podnikateľskej infraštruktúre a disponuje aj prezentáciou lokácií a profesionálneho prostredia. Funguje v dvoch jazykových mutáciách (angličtina a slovenčina) a slúži ako hlavný zdroj informácií o slovenskom audiovizuálnom priemysle.

Záujemci o nakrúcanie na Slovensku tam nájdu základnú databázu filmovej infraštruktúry na Slovensku, informácie o úspešných zahraničných projektoch realizovaných na území Slovenska, kontakty na produkčné spoločnosti, dostupné technológie, postprodukčné spoločnosti, animačné štúdiá, zvukové štúdiá, informácie o ubytovacích zariadeniach, doprave a ďalšie. Túto online databázu filmových lokácií a filmových profesionálov SFA pravidelne aktualizuje.

Na Slovensku sa nakrúcal aj akčný seriál Hanna z produkcie Amazonu Zdroj fotografie: Amazon Prime Video

Ako ťažké je pre filmárov zabezpečiť prenajatie objektu, povedzme Bojnického zámku, pre účely nakrúcania? Pomáhate zahraničným štábom s komunikáciou alebo je to čisto v ich réžii?

Zabezpečenie lokácií na nakrúcanie sa líši prípad od prípadu – v niektorých prípadoch je to bezproblémové, ale v prípade napríklad chránenej krajinnej oblasti sú pravidlá prísnejšie a filmári sa musia prispôsobovať.

V prípade nakrúcania na hradoch  zahraničným štábom pomáhame pri výbere lokácií v prvej fáze prieskumu možností nakrúcania na Slovensku. V prípade, že sa rozhodnú dôjsť na obhliadky, tak tieto si už zariaďujú v spolupráci s lokálnymi lokačnými manažérmi.

Nakrúcanie slovenského filmu Malá ríša Zdroj foto: FilmFrame/SamuelDuleba

Aké najdrahšie objekty alebo areály je na Slovensku možné prenajať? Koľko prenajatie takýchto objektov filmárov stojí?

Cena prenájmu lokácií sa líši projekt od projektu a závisí najmä na tom ako dlho sa  na danej lokácií bude nakrúcať. Prenájmy lokácií sa pohybujú v rádoch desaťtisícov eur v prípade viacdenného nakrúcania.

Aké ďalšie projekty sa v budúcnosti plánujú nakrúcať na Slovensku za predpokladu zníženia bezpečnostných opatrení?

To je v štádiu riešenia, keďže nikto nevie ako sa bude epidemiologická situácia vyvíjať, ale väčšina zahraničných  producentov, s ktorými sme v poslednej dobe komunikovali počíta s nakrúcaním od marca 2021.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom