Ak nás sleduje? u? istý ?as, tak ur?ite ve?mi dobre vie?, ?e sa ka?dý víkend venujeme nielen novinkám a zaujímavostiam z technologického sveta, ale aj pravidelným sériám. Sobota teda u? poriadne dlho patrí Gadgetom z ?íny a nede?u sme sa rozhodli venova? videám z na?ej vlastnej dielne.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Minulý tý?de?, kedy sme sa zamerali na inteligentný vari? ry?e od spolo?nosti Xiaomi, si sa mohol presved?i? o tom, ?e spektrum na?ich záujmov je skuto?ne ?iroké. Teraz si v?ak od experimentovania s netradi?nými spotrebi?mi dáme opä? men?iu pauzu. Najnov?ie video sa toti?to týka ?al?ieho smartfónu. Konkrétne ide o stále pomerne novú vlajkovú lo? spolo?nosti Huawei, ktorá nesie ozna?enie P10. Ak sa teda chce? o tomto zaujímavom smartfóne, ktorý sa jednozna?ne radí medzi tie najlep?ie telefóny sú?asnosti dozvedie? viac, tak ur?ite neváhaj a pusti si video ni??ie. Za predpokladu, ?e sa ti toto video zapá?i nás ur?ite nezabudni odmeni? lajkom alebom odberom, ktorý je tie? poistkou toho, ?e zaru?ene nezme?ká? ?iadnu novinku na na?om kanáli.

Nenechaj si ujs?
Na 20 dní som svoj smartfón vymenil za Huawei P10. Je takmer dokonalý

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]