Výskumy mnohých vládnych organizácií ?i vesmírnych agentúr sú pred o?ami verejnosti utajované desiatky rokov. To sa v?ak NASA rozhodla zmeni? a zo svojej bohatej zbierky zverej?uje hodiny záberov z jej doteraz tajných leteckých testov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Kon?pirátori ?i milovníci tajných výskumov agentúry NASA sa mô?u radova?. Do najvä??ej databázy videí sveta, dop YouTube, toti? pribudli stovky záznamov z letových testov, ktoré majú verejnosti odhali?, aké významné pokroky a mí?niky za desiatky rokov NASA dosiahla. Zverejnených bude pribli?ne 500 videí, no u? teraz si mô?u fanú?ikovia zhliadnu? 300 z nich.

Tajné projekty odhalené pre verejnos?

V?etky zábery zverej?ované z databázy Armstrongovho výskumného leteckého centra zah??ajú rôzne pristátia a skú?obné lety tajných lietadiel, no okrem YouTube sú dostupné aj na oficiálnej stránke. Pri ich pozeraní sa diváci vrátia do roku 1947, kedy bolo skon?truované lietadlo D-558 Skystreak. Medzi hodinami záznamov nechýbajú ani zábery z testovania tajnej nadzvukovej stíha?ky Lockheed Martin SR-71 v roku 1991 ?i bezpilotného lietadla NASA X-43A pred 13 rokmi. Dostupné je tie? video z testovania hor?avosti paliva pre stíha?ky. Vtedy NASA v spolupráci s Federálnym leteckým úradom nechala úmyselne vybuchnú? Boeing 720.

zdroj fotografie: Pixabay

Organizácie skrývajú omnoho viac

V?etky videá je taktie? mo?né vyh?ada? prostredníctvom vyh?adáva?a Google, ktorý ka?dému pri vyh?adávaní odhalí doteraz nedostupné zábery tajných leteckých testov. Nielen NASA v?ak má svoje tajomstvá, preto?e ka?dá ve?ká agentúra alebo vládna organizácia toho skrýva podstatne viac. Mnoho z prísne tajného obsahu sa v?ak na verejnos? nikdy nedostane a tá je ?asto pri rôznych tajných testoch zavádzaná klamlivými informáciami. Zo strany najvä??ej vesmírnej agentúry sveta tak ide o ústretový krok. V?aka tomu mô?eme aspo? z ?asti nahliadnu? do dejín tajných projektov, ktorých je ale omnoho, omnoho viac.

Nenechaj si ujs?
Na eBay si u? mô?e? kúpi? aj vesmírne zariadenia z misie Apollo za milióny eur. V?etky okúsili povrch Mesiaca

?ia?, nie ka?dý z nich bude v budúcnosti ur?ený pre o?i verejnosti, a tak sa musíme uspokoji? aspo? s týmito zábermi. Pre predstavu, aké prelomové technológie NASA mala u? pred desiatkami rokov k dispozícii prikladáme aj video z roku 1970 so vzletom bojového lietadla YF-12C, ktoré je tie? prezývané ?Blackbird?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
56%
Chcem to
0%
Mám to
11%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]