Všetko má svoj začiatok i koniec. Uvedené platí aj pre vesmír. Zatiaľ čo o počiatku vesmíru a udalosti nazývanej Veľký tresk sa pomerne živo diskutuje, konečný osud vesmíru zostáva akosi neprebádaný.

Ako skončí náš vesmír?

Aj keď je v princípe vysokopravdepodobné, že vesmír bude existovať večne, dnešné štruktúry vrátane hviezd, planét, galaxií, ale aj našej planéty s najväčšou pravdepodobnosťou zaniknú. Rôzne teórie predpovedajú rôzne smerovania budúcnosti vesmíru a zahŕňajú ako konečné, tak i nekonečné trvanie.

Zatiaľ čo definitívny koniec našej planéty nastane približne za 5 miliárd rokov, keď Slnku dôjde palivo a vstúpi do fázy červeného obra (aspoň za predpokladu, že nedôjde k nejakej nepredvídateľnej katastrofickej udalosti) predpovedať koniec vesmíru je omnoho zložitejšia záležitosť.

Niektoré teórie naznačujú, že zomrieme v tme a prázdnote, keď poslednú etapu existencie vesmíru uzatvoria extrémne výbuchy čiernych trpaslíkov, iné predpovedajú ešte omnoho fatálnejší záver.

Jednou z týchto drastických teórií o konci vesmíru je aj teória tzv. falošného vákua, ktorá hovorí, že jedného dňa, nevedno kedy, náš vesmír môžu pohltiť obrovské bubliny prázdnoty, pred ktorými nebude možné ujsť.

Mapa pozorovateľného vesmíru. Pablo Carlos Budassi/Wikimedia

Predtým, ako sa ale dostaneme k týmto strach naháňajúcim bublinám je potrebné si uvedomiť čo je vákuum, čo je Higgsove pole a ako to všetko súvisí so stabilitou vesmíru.

Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že náš vesmír sa riadi akousi kombináciou všeobecnej teórie relativity (teórií o priestore, čase a gravitácii) a teóriou kvantového poľa, ktorá popisuje ostatné tri základné interakcie.

Vo všeobecnosti tak máme štyri základné interakcie, alebo sily – gravitácia, silná sila, slabá sila a elektromagnetizmus. Nebolo to tak vždy.

Tento článok je dostupný členom Fontech PREMIUM

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP