Predplatné PREMIUM na mesiac ZDARMA.

Nedávne štúdie odhalili prítomnosť mikroplastov v starovekých vzorkách pôdy, čo spochybňuje dlhoročný názor, že archeologické náleziská sú nedotknuté a nekontaminované. Mikroplasty, definované ako plastové úlomky nie väčšie ako päť milimetrov, boli objavené v pôdnych vrstvách pochádzajúcich z prvého alebo druhého storočia nášho letopočtu, ako aj v jadrách sedimentov z rôznych prostredí vrátane mestských ústí riek a sladkovodných jazier, informuje magazín Earth.

Našli ich v starovekých sedimentoch

Štúdia vedená výskumníkmi z University of York našla mikroplasty v pôdnych nánosoch v hĺbke viac ako sedem metrov pod zemou, ktoré boli uložené v prvom alebo druhom storočí nášho letopočtu a vykopané v 80. rokoch 20. storočia. Tento objav naznačuje, že kontaminácia mikroplastmi nie je výlučne moderným javom a že tieto častice prenikajú do pôdy už dlhší čas. Štúdia identifikovala 16 rôznych typov mikroplastových polymérov v súčasných aj archívnych vzorkách pôdy, čo poukazuje na rozšírenosť tohto znečistenia, dodáva prestížny Science Daily.

Prítomnosť mikroplastov v archeologických vzorkách pôdy má významné dôsledky pre oblasť archeológie. Kontaminácia by mohla ohroziť vedeckú hodnotu archeologických nálezov, keďže chemizmus pôdy zmenený mikroplastmi by mohol urýchliť rozklad organických materiálov. To vyvoláva obavy o súčasné postupy konzervácie in situ a môže si vyžiadať prehodnotenie stratégií konzervácie historických lokalít.

Hyundai / Unsplash

Zistenia tiež poukazujú na všadeprítomnosť plastového znečistenia, ktoré sa dostalo aj do zdanlivo nedotknutých vrstiev minulosti. Táto nová skutočnosť môže prinútiť archeológov, aby prehodnotili svoje metódy uchovávania a analýzy starovekých pozostatkov. Výskumný tím z univerzít v Yorku a Hulle, ktorý podporila York Archaeology, zdôrazňuje potrebu ďalšieho výskumu vplyvu mikroplastov na archeologické nálezy.

Okrem archeologických lokalít sa mikroplasty našli aj v rôznych jadrách sedimentov z morského a sladkovodného prostredia. Štúdie ukázali, že mikroplasty sú v týchto prostrediach všadeprítomné, s vysokou frekvenciou výskytu mikroplastov v sedimentoch, najmä v menších veľkostných triedach. Rozšírenie a početnosť mikroplastov v jadrách sedimentov súvisia s rastúcou produkciou plastov, rastom pobrežnej populácie a blízkosťou mestských vodných tokov.

Celkovo možno povedať, že objav mikroplastov v starovekých vzorkách pôdy a rôznych jadrách sedimentov zdôrazňuje rozsiahly dosah znečistenia plastmi naprieč časom a prostredím. Vyzýva na globálnu reakciu na ochranu nášho životného prostredia aj historického dedičstva pred zákerným šírením mikroplastov.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú