Ka?dý rok zákazníci uzrú ve?ké mno?stvo nových smartfónov, ktoré sa sna?ia získa? ich priaze? inováciami po stránke dizajnu a funk?nosti. Najvä??ie mno?stvo predaných modelov, samozrejme, pripadá jedným z najvä??ích výrobcov. V druhom kvartáli tohto roka sa zo skvelých predajov mohol te?i? Apple, ale aj Samsung ?i dokonca Xiaomi. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Posledné ?tatistiky od firmy Strategy Analytics prezradili, ?e najpredávanej?ím v 2. kvartáli roku 2017 sa stal iPhone 7. S po?tom predaných kusov 16,9 milióna a 4,7 % podielom na trhu si tak získal jednozna?né prvenstvo.

iPhony znova vo vedení

Hne? za ním sa umiesnil iPhone 7 Plus, ktorého sa predalo 15,1 milióna kusov, ?o predstavuje 4,2 % trhový podiel. Tieto smartfóny od spolo?nosti z Cupertina v?ak neboli jedinými, ktoré u?arovali miliónom nových majite?ov.

zdroj fotografie: EverythingApplePro/YouTube

Nenechaj si ujs?
Apple je vo ve?kom ohrození. Huawei ho závratne atakuje v po?te predaných smartfónov
Darilo sa aj modelom od Samsungu a Xiaomi

Pod dvojicou iPhonov si 3. miesto obsadila vlajková lo? Samsungu, model Galaxy S8, s celkovým po?tom predaných kusov a? 10,8 miliónov. Ako pri jeho konkurentoch, tak aj v tomto prípade ho na ?tvrtej pozícií nasledoval jeho vä??í variant s prívlastkom ?Plus?. Samsung Galaxy S8+ si svoje miesto na?iel u 9 miliónov pou?ívate?ov.

Tým bol jeho trhový podiel o 0,3 % men?í ako u men?ieho súrodenca, teda na hodnote 2,5 %. Ak v?ak spo?ítame v?etky predané kusy týchto vlajkových lodí, zistíme, ?e modely Galaxy S8 a S8+ sa stali najpredávanej?ími Android smartfónmi za toto obdobie.

zdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Rebrí?ek TOP 5 najpredávanej?ích smartfónov ale nepatril len týmto dvom spolo?nostiam. Svoje miesto si v ?om toti? na?lo aj Xiaomi s modelom Redmi 4A. Tohto zrejme najlep?ieho lacného Android smartfónu sa v 2. kvartáli predalo 5,5 milióna kusov, ?ím si vyslú?il 1,5 % podiel na svetovom trhu. Celkovo sa v tomto období darilo mnohým modelom, no do tohto rebrí?ka mohli vstúpi? len tie najpopulárnej?ie. Spolu bolo v týchto mesiacoch predaných neuverite?ných viac ako 360 miliónov smartfónov, no a? 303 miliónov z nich pochádzalo od ostatných výrobcov. Vlastní? niektorý?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]