Vedci si pripísali ďalší nečakaný objav. V oblastiach tropického pásma bola objavená ozónová diera, ktorá zostáva otvorená po celý rok. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tam nachádza už od 80. rokov minulého storočia. Na tému upozornil portál IFLScience.

Neočakávaný objav

Podľa výskumníka, ktorý danú ozónovú dieru objavil, predstavuje jej existencia obrovský globálny problém. Pre porovnanie, táto diera je zhruba 7-krát väčšia, ako ozónová diera nad Antarktídou, ktorá sa otvorí vždy na jar, upozorňuje portál Independent.

Odhalená ozónová diera nad tropickým pásmom. Qing-Bin Lu; AIP Advances

Naše najlepšie modely v kombinácii s údajmi z pozorovaní ukázali, že nedávno objavená ozónová diera opísaná v štúdii publikovanej v periodiku AIP Advances zostáva otvorená po celý rok a to už viac ako 30 rokov. Navyše, pokrýva tak obrovskú oblasť, že priamo vystavuje riziku až 50 % populácie.

Ozónovú dieru objavil profesor Qing-Bin Lu z University of Waterloo v Kanade a podľa jeho meraní má diera hĺbku porovnateľnú so známou ozónovou dierou na Antarktíde, o ktorej ťa neraz informoval aj FonTech.sk.

Tá bola objavená v roku 1985 a od tej doby sa neustále vedú diskusie a štúdie o jej zväčšovaní sa. V reakcie na jej objav bol v roku 1987 vypracovaný Montrealský protokol, ktorého hlavným cieľom je zastavenie výroby a spotreby látok, ktoré podľa vedeckých dôkazov poškodzujú ozónovú vrstvu.

Na základe Montrealského protokolu a zníženia obsahu antropogénných látok (tie, ktoré poškodzujú ozón) sa predpokladá, že ozónová vrstva znova dosiahne svoj normálny stav až okolo roku 2050. Viac informácií nájdeš v samostatnom článku.

Niektoré štúdie dokonca uvádzajú, že ak by sme v roku 1987 nezakázali využívanie chlór-fluorovaných uhľovodíkov (CFC), svet by sa dnes nachádzal v katastrofálnom stave. Bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan dokonca označil v minulosti túto dohodu za „možno najúspešnejšiu medzinárodnú dohodu“.

Ohrozuje značnú časť populácie

Aj napriek zákazu týchto látok sa však zdá, že ich účinky na ozónovú vrstvu pretrvali. Vzhľadom na to, že ozónová diera nad tropickými oblasťami zostáva otvorená po celý rok, teda nedochádza k sezónnym cyklom ako na Antarktíde, vystavuje značnú časť populácie riziku „vystavenia vyšším úrovniam UV žiarenia.“

„Toto (zistenie) bolo neočakávané od ktoréhokoľvek z fotochemických klimatických modelov,“ objasnil Lu.

Ako Qing-Bin Lu uviedol pre portál Independent, objav tejto ozónovej diery bol prekvapivý hneď z viacerých dôvodov. V prvom rade sa podľa akceptovaných teórií neočakával výskyt existencie ozónovej vrstvy v týchto oblastiach. Dôležitú rolu zohral tu však aj fakt, že táto ozónová vrstva sa počas celého roka príliš nemení, takže bola v pôvodných pozorovaniach a údajoch opakovane prehliadaná respektíve úplne neviditeľná.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP