Vianoce sú za rohom a značnú časť nákupov tvoria aj svetelné reťazce. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala informácie, ktoré majú spotrebiteľom pomôcť k tomu, aby sa z týchto malých radostí nestali veľké starosti.

Podľa SOI sa každý rok na trh dostávajú vianočné svetielka, ktoré sú z hľadiska technickej spôsobilosti závadné alebo nebezpečné. Pre ochranu spotrebiteľov zverejnili zoznam doteraz zistených typov svietiacich reťazí, ktoré boli označené ako nebezpečné výrobky.

Slovenská obchodná inšpekcia radí, aby si zákazníci pri kúpe všímali najmä:

 • údaj o výrobcovi, dovozcovi,
 • označenie CE,
 • návod na používanie, či tento obsahuje bezpečnostné inštrukcie v slovenskom jazyku,
 • informácie o vhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie použitie,
 • samotné vyhotovenie svetelného reťazca:
  – dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou musí byť min. 1,5m,
  – vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca 1,5 mm,
  – pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
  – pevnosť samotného reťazca (káblov, zariadenia na zmenu režimov svietenia, prívodnej
  šnúry a pod.).

Predmetom kontrol na prelome rokov 2022/2023 boli svetelné reťazce triedy II na vonkajšie aj vnútorné použitie, bez ohľadu na udanú krajinu pôvodu. Podľa správy SOI boli kontroly vykonané v 123 prevádzkových jednotkách (PJ). „Nedostatky boli zistené v 20 PJ, čo predstavuje 16,3 %. Celkovo bolo prekontrolovaných 534 druhov vianočných svetelných reťazcov pričom nedostatky boli zistené u 44 druhov v celkovej hodnote 2 806,40 €, čo predstavuje 8,2 %.“

Podľa hovorkyne Greenpeace Slovensko Patrície Brandysovej by sa mali klasické vianočné osvetlenia postupne vymeniť za LED svetlá, čím sa ušetrí nemalé množstvo energie. LED svetlá spotrebujú podľa Brandysovej až o 80 % menej energie.

Nedostatky v povinnom označovaní

Medzi najčastejšie závady patrí chýbajúce označenie menom alebo kompletne uvedenou obchodnou známkou výrobcu.  Túto vadu objavili pri 37 z 44 druhov, ktoré boli predmetom kontroly, čo predstavuje až 84 %. Ostatné chybné produkty spadajú do kategórie „iný chýbajúci údaj“, pod čím si možno predstaviť údaj o menovitom napätí alebo rozsahu menovitého napätia celého (kompletného) reťazca, o menovitom príkone alebo rozsahu menovitého príkonu celého (kompletného) reťazca.

Medzi elementárne požiadavky, ktoré musí výrobca splniť pred tým, než uvedie svetelné reťaze na trh je technická dokumentácia a vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode neudalo 24 z 38 druhov a technická dokumentácia nebola predložená u 16 druhov z 24, pri ktorých sa o tieto údaje žiadalo.

Pošli nám TIP na článok



Teraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP