Sociálne siete u? dlhé roky medzi sebou spájajú priate?ov, ktorí tak mô?u aj napriek ve?kej vzdialenosti jednoducho komunikova?. Najpopulárnej?ou je Facebook, na ktorom v?ak teraz ?íha hrozba, kedy úto?níci chcú od pou?ívate?ov vyláka? napríklad telefónne ?íslo na potvrdenie platby, pri?om sa vydávajú za priate?ov obetí.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Táto nová hrozba ?íha na pou?ívate?ov Facebooku, ktorí majú verejne dostupný profil, kde si tak úto?níci mô?u jednoducho zisti? mno?stvo údajov o obeti a jej priate?och. Profilovú fotku jedného z nich ako aj detailné informácie doká?u zú?itkova? vo falo?nom profile.

Pozor na ?priate?ov?

Pomocou neho potom ?iadajú od vytipovaného pou?ívate?a telefónne ?íslo, ktoré slú?i ako potvrdenie pre platbu prostredníctvom mobilnej platobnej brány. To v?etko sa udeje po pridaní obete do Messengeru, kde podvodník ?iada aj o preposlanie potvrdzujúceho kódu z SMS správy.

zdroj fotografie: Pexels

Kód mô?u potom úto?níci vyu?i? pri platbách cez niektorú platobnú bránu, pri?om vý?ka sumy sa pohybuje v rozmedzí od 50 do 54 ?. Týmto spôsobom tak podvodník doká?e zneu?i? dôveryhodnos? obete a rovnako aj identitu nevedomého priate?a. Práve na to si treba dáva? aktuálne ve?ký pozor.

Nenechaj si ujs?
Facebook spustil reklamy v Messengeri. Takto budú vyzera? a nevyhnú sa im ani Slováci

Identitu ?kamaráta? ?iadajúceho o podobné kódy ?i telefónne ?íslo si v?dy treba overi? aj iným spôsobom ako prostredníctom Facebooku. ?al?ou dobrou alternatívou ako predís? podobnému podvodu je obmedzenie zobrazovaných informácii v profile verejnosti, ?ím sa tak úto?ník nedostane k detailným údajom o pou?ívate?ovi a jeho priate?och. V ka?dom prípade si musíme dáva? ve?ký pozor, ?o v dne?nej dobe poskytneme na hociktorej sociálnej sieti. Mal si u? podobnú skúsnos? s nebezpe?ným útokom hackerov?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
67%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]